Väylä kauppatieteiden opiskelijaksi

Vaasa Gateway avataan jälleen lukuvuodelle 2021-2022. Tarkemmat tiedot kesän 2021 hakuprosessista, suoritettavista opinnoista sekä sisäänottomääristä lisätään näille sivuille vielä kevään 2021 aikana.

Alta voit lukea kuluvan lukuvuoden 2020-2021 Vaasa Gatewayn hakuprosessista.

Gateway-opintoihin hakeminen 2020-2021

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston kauppatieteiden ennalta määrättyjä väyläopintoja opiskelemaan valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ensisijaisesti 30 sellaista opiskelijaa, joilla ei ole aikaisempia korkeakouluopintoja (korkeakoulututkintoa tai opintoja avoimessa yliopistossa tai AMK:ssa).

Haku lukuvuoden 2020–2021 Vaasa Gateway-opintoihin alkaa maanantaina 3.8.2020 klo 10:00 (hakulomake suljettu 11.8.2020). Ohessa 11.6.2020 järjestetyn infotilaisuuden materiaali sekä infotilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen:


HUOM!

Webropol-hakulomake avautui 3.8.2020 klo 10.00 ja se suljettiin 11.8.2020. Hakemuksia tuli 11.8.2020 mennessä yhteensä 172 ja valinnat voitiin niiden perusteella tehdä.

Kaikille valituille (30) on lähetetty tieto valinnasta sähköpostiin 11.8.2020. Opiskelupaikka on vahvistettava 24.8.2020 klo 16.15 mennessä. Myös seuraaville kahdellekymmenelle (20) varasijalla olevalle on lähetetty asiasta tieto sähköpostiin. Kaikille hakijoille on ilmoitettu valinnan tuloksesta. Ilmoitamme välittömästi sähköpostitse, mikäli paikkoja vapautuu. Seuraathan sähköpostiasi - kannattaa tarkistaa myös roskapostisuodatin!

Luentosali missä opettaja ja opiskelijoita

Opiskelu Gateway-opiskelijana

Opinnot ovat maksullisia Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoja, jotka toteutetaan iltaisin ja viikonloppuisin lähi- ja verkko-opetuksena. Lisäksi lukuvuonna 2020-2021 opintotarjonnassa on joitakin päiväopetukseen integroitavia opintojaksoja. Opinnot laskutetaan kahdessa erässä, yhteensä 560€ (10 €/op). Hyväksytyille opiskelijoille pidetään infotilaisuus opintojen alkaessa.

Sisäänotto tutkinto-opiskelijaksi Gateway-opintojen jälkeen

Gateway-opinnot tulee olla suoritettuna 15.6.2021 mennessä hyvin tiedoin painotetulla keskiarvolla 3. Kaikki kriteerit täyttävät saavat opiskelupaikan 1.8.2021 alkaen kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Kriteerit täyttävät opiskelijat hakevat opintosuuntaa 15.6.2021 jälkeen. Gateway-opiskelijoiden opintosuuntavaihtoehdot ovat johtaminen ja organisaatiot, kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi tai talousoikeus. Mikäli karsintaa opintosuuntia valittaessa joudutaan tekemään, opiskelijan opintomenestys sekä opintojen laajuus ratkaisevat.

opiskelija kirjoittaa

Lukuvuonna 2020-2021 suoritettavat opintojaksot 56 op

Huom! Vaasa Gateway -väylään hyväksytyt opiskelijat eivät ilmoittaudu oheisten linkkien takaa, vaan heidät lisätään opintojaksoille automaattisesti.

Kevät 2021, 25 op

Markkinoinnin perusteet 7op (verkko)
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö 0,5 op
Yrityspeli 2op (verkko)
Talousmatematiikan perusteet 5 op (verkko)
Ruotsia kauppatietelijöille 5 op (oma ryhmä Vaasa Gateway-opiskelijoille)
Introduction to international Business 3 op (päiväopetukseen integroitu jakso)

Seuraavat kielten opintojaksot ovat vaihtoehtoisia (korvaavia) jaksoille Reading and Writing Skills in English 3 op ja Oral Skills in English 2 op. Jaksojen opetus toteutetaan lähiopetuksena päiväaikaan samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

KSAK9115 Saksan suullinen ja kirjallinen viestintä (5 op) (syksy 2021)
KESP5115 Espanjan kielen suullinen ja kirjallinen viestintä, kuullunymmärtäminen (5 op) (kevät 2021)
KRAN5115 Ranskan suullinen ja kirjallinen viestintä (5 op) (kevät 2021)
KVEN5112 Venäjän suullinen ja kirjallinen viestintä (5 op) (kevät 2021)

Tasoltaan jaksot ovat B1-tasoa, eli vastaavat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon englannin jaksoja. Ranskassa ja saksassa saatetaan edellyttää tasotestin tekemistä ennen kurssille osallistumista (Lue lisää)

Lisätiedot

Kristiina Pulakka
Kristiina Pulakka
Opintopäällikkö

Levón-instituutti, Avoin yliopisto

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
  • 029 449 8457
  • Konttori K106
Tiia Ahonen
Tiia Ahonen
Asiantuntija, avoin yliopisto

Levón-instituutti, Avoin yliopisto

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
  • 029 449 8456
  • Konttori K106

Oikeudet muutoksiin pidätetään