Tavoitteena tutkinto

Onko tavoitteenasi yliopistotutkinto?

Avoimessa yliopistossa opiskelu on yksi tie yliopistoon. Vaasan yliopistossa voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta suoritettuasi tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa. Avoimen väylän ajantasaiset hakukriteerit löydät tältä sivulta alempaa sekä kunkin hakukohteen Opintopolku-sivustolta.

Ennakkotieto

Suunnitteilla on lukuvuodelle 2021-2022 myös tekniikan Gateway-väylä opintosuuntaan automaatio ja tietotekniikka. Tästä tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon johtavasta väylästä tiedotamme lisää syksyn 2020 kuluessa.

Mikä on avoimen yliopiston väylä?

Avoimen yliopiston väylä on tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa yliopistotutkintoa tai varsinaisen opiskelijan opinto-oikeutta yliopistossa. Avoimen yliopiston väylässä voivat hakea sellaiset hakijat, jotka ovat suorittaneet vaaditun määrän haetun kandidaattiohjelman opintoja avoimessa yliopistossa. Hakukriteerit vaihtelevat pääaineittain.

Tarkista hakumenettely, hakuohjeet ja hakemukseen vaadittavat liitteet vuosittain kunkin pääaineen osalta. Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevia otetaan tutkinto-opiskelijaksi harkinnan perusteella. Opinto-oikeutta myönnettäessä otetaan huomioon käytettävissä olevat opetusresurssit. Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, valintaperusteena on opintomenestys ja opintojen laajuus sekä opintojen rakenne ja sopivuus haetun pääaineen mukaiseen ohjelmaan.

Niiden avoimen väylässä vaadittavien opintojen kohdalla, joita avoin yliopisto ei tarjoa, opiskelija voi hakea Vaasan yliopistolta erilliset opinnot -oikeutta.

Hakuaika

Avoimen yliopiston väylän hakuaika on 17.3. – 31.3.2021

Avoimen yliopiston väylän hakukriteerit

Hallintotieteet - hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

 • Yhteensä n. 60 opintopisteen laajuiset opinnot
 • Haetussa opintosuunnassa (tai siihen rinnastettavassa oppiaineessa) tulee olla noin 30 opintopisteen laajuiset opinnot. Opintojen tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot. Myös suorittamisajankohta sekä opintoihin käytetty aika otetaan huomioon.
 • Lisäksi kandidaatin tutkintoon vaadittavat toisen kotimaisen ja vieraan kielen opinnot (á 5 op) tulee olla suoritettuna. Alkeis/täydennyskurssit eivät korvaa em. tutkintoon vaadittavia kieliopintoja.
 • Lisäksi hakijalla tulee olla myös muita suorituksia, joiden tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään hallintotieteiden tutkintoon sopivia.

Huom! Hallintotieteissä avoimen väylä on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole opiskeluoikeutta Vaasan yliopistossa tai muussa yliopistossa, ja ensisijaisesti opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa yliopistotutkintoa.

Energia- ja infomaatiotekniikka - tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto

 • Tässä avoimen yliopiston väylässä hakevalla tulee olla noin 50 opintopisteen laajuiset opinnot. Opintosuoritusten (opintopisteillä painotettu) keskiarvo tulee olla vähintään 3.
 • Opintojen tulee sisältää vähintään 18 opintopistettä matematiikan ja/tai fysiikan opintoja.
 • Myös muiden opintojen tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään sellaisia, jotka soveltuvat haettuun koulutusohjelmaan.

Viestintätieteet - humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinto

 • Avoimen yliopiston väylässä hakevilta edellytetään vähintään hyvin tiedoin suoritetut perusopinnot tai niitä vastaavat tiedot viestintätieteissä (n. 25 op) tai siihen rinnastettavassa oppiaineessa, sekä yhden muun yliopistollisen aineen perusopinnot (väh. 25 op).
Opiskelijat hengaavat nurmikolla.

Opiskelija poseeraa käytävässä.

Kauppatieteet - kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

Yhteensä väh. 60 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset opinnot

 • Joista noin 30 op haluttua pääainetta vähintään painotetulla keskiarvolla 3
 • Tutkinnossa vaadittavia kieliopintoja: joko toisen kotimaisen kielen opintojakso tai vieraan kielen opintojakso
 • Joko talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso
 • Muita tutkintoon sopivia opintoja siten, että 60 op täyttyy.

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede - kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

Yhteensä noin 60 opintopisteen laajuiset opinnot

 • Haetussa opintosuunnassa tulee olla noin 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Opintosuunnan opinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla 3.
 • Opintosuunnan (perus- ja aineopintoja) opintojen lisäksi hakijalla tulee olla myös muita suorituksia, joiden tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sopivia.
 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna myös
  • tutkintoon vaadittavia toisen kotimaisen kielen tai ensimmäisen vieraan kielen opintoja sekä
  • talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso.

Myös muiden opintojen tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään tutkintoon sopivia.

Lue lisää avoimen väylän hausta

Lisätietoja ja ohjausta avoimen väylän kautta hakemiseen

Kristiina Pulakka
Kristiina Pulakka
Opintopäällikkö

Levón-instituutti, Avoin yliopisto

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8457
 • Luotsi L245
Tiia Ahonen
Tiia Ahonen
Asiantuntija, avoin yliopisto

Levón-instituutti, Avoin yliopisto

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8456
 • Luotsi L243