Elämänkokemus ja tieteellinen tieto kohtaavat

Ikääntyvien yliopisto on avoimen yliopiston erityismuoto. Tavoitteena on välittää ikääntyville ajankohtaista tutkimustietoa korkeatasoisten, keskustelua herättävien luentojen, seminaarien ja opintopiirien muodossa. Opetukseen ei liity kuulusteluja eikä tenttejä. Suunnittelusta ja toiminnan järjestämisestä vastaavat yhdessä Vaasan yliopiston avoin yliopisto, Vaasan kesäyliopisto ja Vaasa-opisto.

Mitä ikääntyvien yliopisto antaa?

Tarkoituksena on avartaa persoonallisuutta ja maailmankuvaa, kehittää vireyttä ja itsetuntoa, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja omia vaikutusmahdollisuuksia sekä ylläpitää ja luoda sosiaalisia kontakteja. Ikääntyvien yliopisto tarjoaa mahdollisuuden omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun tähtäämättä muodollisiin arvosanasuorituksiin.

Kuka voi opiskella ikääntyvien yliopistossa?

Ikääntyvien yliopiston opetus on avointa kaikille riippumatta pohjakoulutuksesta tai ammattitaustasta. Opiskelu on suunnattu erityisesti ikääntyville, mutta toivomme mukaan kaikkia elinikäisestä oppimisesta ja ajankohtaisesta tiedosta kiinnostuneita henkilöitä.

Mitä ja miten ikääntyvien yliopistossa opiskellaan?

Vaasan ikääntyvien yliopiston toimintaa uudistetaan. Päivitämme tiedot uusista toimintamuodoista näille sivuille myöhemmin.

Digisyksy 2019: askel tulevaisuuteen, mahdollisuuksiin ja haasteisiin

Elokuvat pelastusrenkaina
"Digitaalinen syksy" minimessut
"Ikääntyvän ihmisen turvallisuus ja haasteet muuttuvassa yhteiskunnassa Pohjanmaan kannalta katsoen"
"Tekoäly osana arkea"
"Digipalvelut hyvinvoinnin tukena -työpaja"

Yliopiston rakennus Tervahovi ja puu.

Järjestäjät ja yhteystiedot

Vaasan yliopiston avoin yliopisto

Kristiina Pulakka 029 449 8457
Reetta Kungsbacka 029 449 8189
avoinyo(at)univaasa.fi

Vaasan kesäyliopisto

Elvira Kurmaeva 044 754 5783
etunimi.sukunimi(at)vaasankesayliopisto.fi

Vaasa-opisto

Sannasirkku Autio 0400 299 826
vaasa-opisto(at)edu.vaasa.fi