Opiskelijatarinat

Millaista on opiskelu avoimessa yliopistossa ja mitä mahdollisuuksia se tuo? Millaiset ihmiset opiskelevat avoimessa yliopistossa? Tutustu opiskelijoihimme ja heidän tarinoihinsa.

Sotilasuralta kauppatieteiden opiskelijaksi

Seppo Penttilä jäi eläkkeelle merivartioston esimiestehtävistä 52-vuotiaana. Hän kuitenkin halusi jatkaa työuraa ja hyödyntää saamaansa johtamiskokemusta myös tulevaisuudessa, mikä johdatti opiskelemaan Vaasan yliopiston avoimeen yliopistoon kauppatieteitä.

Penttilä oli unelmaurallaan Rajavartiolaitoksen merivartiostossa erilaisissa johtamistehtävissä 30 vuotta. Eläkkeelle jäämisen lähestyessä hän pohti, mikä suunta olisi seuraavaksi oikea, sillä työuraa olisi vielä jäljellä.

Hän halusi kasvattaa osaamistaan ja kohentaa omaa arvoaan työmarkkinoilla tuoreella tutkinnolla. Myös perhetilanne tuntui sopivalta opiskeluun, sillä omat lapset olivat jo muuttaneet pois kotoa.

”Tuore tutkinto yhdistettynä pitkään työuraan on lyömätön kombo”, Penttilä summaa.

Hän tapasi Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoneuvojan, joka suositteli hänelle johtamisen opintoja.

”Aluksi ajattelin hallintotieteitä, mutta avoimen yliopiston opintoneuvoja tuumasi, että siitähän sinulla on jo kokemusta. Hän kannusti opiskelemaan johtamista nimenomaan kauppatieteiden puolelta, sillä se antaisi uuden näkökulman aiheeseen.”

Penttilä on ollut tyytyväinen valintaansa lähteä opiskelemaan.

”Olihan se huikeaa, kun ensimmäisen kerran avasin yliopiston ovet. Ajelin monesti töissä veneellä yliopiston rantaa pitkin, mutta en arvannut, että seuraavaksi opiskelisin tuossa rakennuksessa ja noiden ovien sisäpuolella.”

Avoimessa yliopistossa Penttilä opiskeli johtamisen perus- ja aineopinnot Kokkolan kesäyliopiston kautta, markkinoinnin opintokokonaisuuden verkko-opintoina sekä kieli- ja viestintäopintoja.

”Avoimessa tutustui erilaisiin ihmisiin erilaisilla taustoilla ja verkottui. Opettajat ja opintoneuvojat olivat todella kannustavia, he valoivat uskoa minuun. ”

Kohti tutkintoa

Kun 100 opintopistettä avoimessa yliopistossa kilahti opintorekisteriin, haki Penttilä tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän hakua hyödyntäen.

Opiskelupaikan saatuaan Penttilä päätti hankkia Vaasasta asunnon saadakseen aikaa enemmän opiskelulle ajamisen sijaan. Hän asuu arkipäivisin Vaasassa opiskellen ja viikonloput kotikaupungissaan Kokkolassa.

Tutkinto-opiskelijoiden joukossa on myös muita uudelle uralle lähteneitä sekä lukiosta suoraan opiskelemaan tulleita nuoria. Penttilän mukaan on hienoa, että opiskelijoiden joukko on heterogeeninen.

”On ilo ollut huomata, miten keski-ikäisillä on samanlaista intoa ja tarmoa opiskeluun kuin nuorillakin. Molemmilla on omat vahvuutensa, ja on mahtavaa, että pääsemme auttamaan ja täydentämään toisiamme.”

Penttilän kokemuksen mukaan nuorilta löytyy esimerkiksi paremmat tietotekniset taidot, kun taas vanhemmilla opiskelijoilla on enemmän työkokemusta, johon peilata ja soveltaa kursseilla opiskeltavia asioita.

”Tutkinto-opiskelu on tuonut mukanaan sosiaalisen aspektin, sillä avoimessa yliopistossa opiskelu tapahtui pääasiassa verkossa.”

Nyt kandidaatin tutkintoon vaadittavat opinnot ovat loppusuoralla ­– parin kuukauden sisällä täyteen tulee 180 opintopistettä ja Penttilä valmistuu kauppatieteiden kandidaatiksi.

Tulevaisuudessa oma yritys ja jatko-opinnot

Penttilän tavoitteena on syksyllä jatkaa opintoja liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa Kokkolassa. Ohjelma yhdistää juuri niitä asioita, joista hän on kiinnostunut: strategista johtamista, henkilöstöjohtamista ja liiketoiminnan etiikkaa.

Kandidaatintutkielmassaan Penttilä tutkii transformationaalisen johtamisen yhteyttä itseohjautuvuuteen. Gradua hän jatkaa saman aiheen parissa.

Tulevaisuudessa hän haluaisi tehdä töitä esimerkiksi johdon konsulttina organisaatioiden kehittämisen parissa. Oman yrityksen perustaminen kiinnostaa, kuten myös jatko-opinnot.

”Kovalla työllä selviää opinnoista kuin opinnoista. Tärkein oivallus on ehdottomasti ollut se, että kyllä minustakin on vielä tähän. Ehdottomasti kannattaa lähteä opiskelemaan, jos yhtään tuntuu siltä. Täysillä vaan kohti unelmia.”

Seppo Penttilä

Viestintätieteet täydentämään kulttuurituotannon tutkintoa

Miia-Maria Kuusisto opiskelee viestintätieteitä Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa. Kulttuurituottajaksi ammattikorkeakoulusta valmistunut Kuusisto haluaisi tulevaisuudessa yhdistää työssään kulttuuria ja viestintää.

Suunnitelmallisuus avainasemassa opinnoissa

Kuusisto on laatinut opiskelulleen selkeät aikataulut ja raamit. Hän rytmittää opiskelun tietyille päiville, jotka hän käyttää tehokkaasti.

”Opiskelu ei vaadi jokapäiväistä tekemistä, kun suunnittelee ajankäytön tehokkaasti ja päättää esimerkiksi tietyt opiskelupäivät ja -hetket.”

Avoimen yliopiston opinnot on suunniteltu työssäkäyville, joten joustavuutta opintojen, työn ja muun elämän yhteensovittamiseen löytyy. Verkko-opinnot kuitenkin vaativat itsekuria ja motivaatiota, sillä opiskelu on melko itsenäistä.

”Viestinnän opinnoissa uusia sisältöjä tulee verkkoon viikon välein. Sen viikon sisällä voi itse päättää sopivan ajan, jolloin katsoo videoluennot, tutustuu kirjallisuuteen ja tekee vaadittavat tehtävät. Myös joustoa löytyy, jos kaipaa lisäaikaa tehtäville.”

Opintoihin sisältyy myös vuorovaikutteisia ryhmäkeskusteluja. ”On hienoa, kun voi oppia toisilta opiskelijoilta ja jakaa omia näkemyksiään.”

Kuusisto kertoo parhaita hetkiä opiskelussa olleen onnistumisen tunteet ja ahaa-elämykset.

”Opiskelu ei ole ollut aina helppoa, mutta on ollut ihanaa huomata, että vaikeistakin tehtävistä on aina selvinnyt. Olen ylittänyt itseni monesti.”

Viestintää vahvistamaan osaamista

Kuusisto on valmistunut vuonna 2018 kulttuurituottajaksi suuntautuen mediatuotantoon. Käytäntöön painottuvan tutkinnon jälkeen hän halusi täydentää osaamistaan vielä yliopisto-opinnoilla.

”Koen olevani taiteellinen ihminen, mutta minusta löytyy myös tieteellinen puoli, joka ajattelee analyyttisesti ja on kiinnostunut teorioista käytännön takana.”

Viestintätieteet tuntuivat sopivalta vaihtoehdolta, sillä samoja aiheita oli sivuttu jo kulttuurituotannon opinnoissa. ”Monet viestinnän opinnoissa käsitellyt aiheet ovatkin olleet tuttuja, mutta nyt niihin on päässyt syventymään ja pystynyt peilaamaan asioita paremmin aiemmin opittuun.”

Kuusisto kertoo viimeisimmässä työpaikassaan Seinäjoen kaupungilla omiin työtehtäviinsä liittyneen paljon viestintää. ”Halusin myös saada lisäosaamista, jolla erottautua työnhaussa. Viestinnän opinnot ovat yleishyödyllisiä, ja niistä on hyötyä monissa eri tehtävissä ja eri aloilla.”

Tavoitteena maisterin tutkinto

Opiskelumotivaatiota kasvattaa tulevaisuudenhaaveet.

”Viestinnän maisteriopinnot kiinnostavat, sillä ne olisivat hyvä jatkumo ja lisä käytännönläheiselle amk-tutkinnolle. Kun tähtäimessä on tutkinto, antaa se lisämotivaatiota opiskeluun.”

Kuusisto kertoo tulevaisuudessa olevansa kiinnostunut yhdistämään kulttuuria ja viestintää omaa työssään. Lisäksi esimerkiksi journalismi tai työ tanssin tai teatterin parissa kiinnostaa.

Hän kannustaa avoimeen yliopistoon opiskelemaan lähtemistä, jos innostusta löytyy oman osaamisen kasvattamiseen. 

”Varsinkin verkko-opinnot on helposti yhdistettävissä omaan elämään. Opiskelu on hyvää vastapainoa työlle: sen voi ajatella harrastuksena, mutta samalla se vahvistaa omaa ammattitaitoa. Opiskelu ei ikinä mene hukkaan.”

Miia-Maria Kuusisto

Farmaseuttina kauppatieteitä opiskelemaan

Kokkolalainen Marika Tornikoski on työskennellyt farmaseuttina 20 vuotta. Nyt hän opiskelee Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa kauppatieteitä. Harrastusmielessä aloitettu opiskelu vei mennessään, ja keväällä hän aikookin hakea tutkinto-opiskelijaksi. Tulevaisuudessa hän haluaisi työssään yhdistää sekä farmaseuttista että kauppatieteellistä osaamistaan.

Kerro hieman itsestäsi? Mitä teet työksesi?

Olen Marika Tornikoski. Asun tällä hetkellä Kokkolassa, josta olen myös kotoisin. Olen farmaseutti ja työskentelen apteekissa. Pääsääntöisesti työni on asiakaspalvelua: reseptilääkkeiden toimitusta ja reseptivapaiden lääkkeiden ja tuotteiden myyntiä ja käytön neuvontaa. Harrastuksiini kuuluu jooga, lenkkeily, tenniksen pelaaminen sekä kuntosali. Opiskelun voi myös laskea harrastuksekseni.

Mikä on opiskeluhistoriasi? Mitä opiskelet avoimessa yliopistossa?

Olen valmistunut Itä-Suomen yliopistosta farmaseutiksi vuonna 2001. Lisäksi olen opiskellut kemiaa Jyväskylän yliopistossa. Aloitin kauppatieteiden opiskelun Vaasan ylipiston avoimessa yliopistossa tammikuussa 2017. Olen suorittanut johtamisen perus- ja aineopinnot sekä laskentatoimen ja rahoituksen perusopinnot. Myös matematiikkaa ja kieliä olen opiskellut. Suurimman osan opinnoista olen tehnyt verkossa.

Mikä sai sinut aloittamaan opiskelun avoimessa yliopistossa? Millaista avoimessa yliopistossa opiskelu on?

Halu haastaa ja kehittää itseäni, oppia uutta ja täydentää jo opittua. Opiskelu on melko vapaata, mikä myös motivoi. Itse pystyy valitsemaan haluamansa kurssit sekä samoin päättämään kurssisuunnitelman ja aikataulut.

Työn ja opiskelun yhteensovittaminen, miten se onnistuu?

Itse työskentelen tällä hetkellä osa-aikaisesti, joten opiskeluun jää ihan mukavasti aikaa, mutta onhan se haasteellista. Suunnitelmallisuutta ja aikataulutusta se vaatii. Tehtävät tulee tehtyä ajallaan, koska lipsuminen aikataulusta saattaa vesittää jotain muuta tärkeää. Minulla on myös perhe ja pyrin viettämään heidän kanssaan mahdollisimman paljon vapaa-aikaani. Onhan tämä sellainen palapeli.

Mikä positiivinen asia on jäänyt avoimen opinnoista erityisesti mieleen?

Onnistumisen tunteet. Kun saa tehtävät valmiiksi ja kurssimerkinnän, ja jos kurssista tulee vielä hyvä arvosana. Se on jotenkin koukuttavaa, ja kasvaa halu suorittaa lisää kursseja. Myös vapaus on mukavaa, kun saa valita itseä kiinnostavat kurssit.

Tärkein oivalluksesi opinnoissa?

Se, että vaivannäkö palkitaan. Olen myös saanut ihan uutta perspektiiviä asioiden ja tapahtumien tarkasteluun. Yleisesti ajatusmaailman laajeneminen on huikeaa.

Oletko päässyt hyödyntämään oppimaasi?

Kauppatieteet alana on todella yleishyödyllinen. Olen voinut hyödyntää oppimaani ihan jokapäiväisessä elämässä. Uutisiakin katson nykyään ihan eri tavalla kuin aikaisemmin.

Tulevaisuuden suunnitelmat opiskelun suhteen?

Aloitin opiskelut ensin harrastusmielessä, mutta nyt aion hakea tänä keväänä Vaasan yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Opintoja on jo niin paljon, että tuntuu, että ne täytyy jotenkin hyödyntää. Olen päättänyt suorittaa kauppatieteen kandidaatin tutkinnon, katsotaan sitten tulevaisuudessa sitä maisteria.

Mitä työtä haluaisit tehdä tulevaisuudessa?

En ole niin tarkasti sitä miettinyt. Haaveeni olisi, että pystyisin hyödyntämään sekä farmaseuttista että kauppatieteellistä osaamistani.

Terveiset kaikille avoimessa opiskelua miettiville?

Ehdottomasti kannattaa! Jos ei muuta niin ainakin saa henkistä pääomaa. Ja tämä pitää mielen virkeänä!

Marika Tornikoski

Autoalalta henkilöstöjohtamisen opiskelijaksi

Antti Laakso lähti opiskelemaan Vaasan yliopiston avoimeen yliopistoon tehtyään ensin uraa automyynnin parissa liki 14 vuoden ajan. Armeijan jälkeen hänen haaveenaan oli opiskella joko sosiaalipsykologiaa tai hakeutua sotilasuralle. Pääsykokeet tulivat, mutta niihin valmistautuminen jäi työnteosta innostuneelta nuorella mieheltä.

Laakso sai työpaikan autoliikkeestä armeijan käytyään ja vuodet vierivät eteenpäin töitä tehden. Hän eteni työnantajansa palveluksessa lukuisten eri työtehtävien kautta myyjästä varatoimitusjohtajaksi ja sen jälkeen vielä yrityksen toimitusjohtajaksi. Töiden ohessa hän suoritti Helsingin kauppakorkeakoulussa yritysjohtajille suunnatun Pk-JoKo-koulutuksen ja opiskeli sosiaalipsykologiaa ja matkailuntutkimusta.

Työelämässä alkaneen murroksen nähtyään hän päätti irtisanoutua toimestaan ja lähteä syventämään ammatillista osaamistaan Vaasan yliopiston avoimeen yliopistoon.

”Yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa toteutettu johtamisen ja organisaatioiden opintokokonaisuus osoittautui minulle nappivalinnaksi.”

Lisäksi hän suoritti Tampereen yliopistossa henkilöstö- ja työhyvinvointiasiantuntijan ja työhyvinvointivalmentajan koulutukset.

Hän kertoo saaneensa apua Vaasan yliopiston avoimesta yliopistosta opiskeluun ja opintoihin liittyen.

”Avoimen yliopiston opintoneuvontaa kannattaa hyödyntää alusta lähtien, sieltä saa kullanarvoisia vinkkejä ja tukea opintoihin ja niiden suunnitteluun. Opintoneuvoja myös toimi erinomaisena henkisenä tukena”, Laakso kiittelee.

Avoimessa yliopistossa Laaksolla oli sekä luento- että etäkursseja.

”Luennoilla asioista keskusteltiin paljon, mikä mahdollisti opetettavien asioiden sisäistämisen. Laajalti eri toimialoilta ja elämäntilanteista tulevien opiskelijoiden välinen ajatuksenvaihto mahdollisti myös omien näkemysten avartumisen.”

Avoimesta yliopistosta hänelle jäi matkaan opintojen lisäksi myös monta ystävää.

Avoin yliopisto mahdollistaa joustavan opiskelun

Laakso kokee, että työn ja täysipäiväisen opiskelun yhteensovittaminen saattaa olla aika ajoin haastavaa. Hänen mukaansa saadakseen parhaita oppimistuloksia, kannattaa keskittyä täysillä opiskeluun, jos se vain suinkin on mahdollista.

”Avoimessa yliopistossa on se hyvä puoli, että opintoja voi suorittaa omassa tahdissa, jolloin työn ja opiskelun yhdistäminen on helpompaa. Itselleni kuitenkin paras vaihtoehto oli siirtyä täysipäiväiseksi opiskelijaksi ja keskittyä täysillä opiskeluun.”

Laakso on saanut paljon uusia näkökulmia yliopisto-opinnoista.

”Akateemiset opinnot kasvattavat kriittistä ajattelukykyä ja antavat kipinän kyseenalaistaa ja kehittää asioita.”

Hän kannustaakin kaikkia kiinnostuneita lähtemään rohkeasti opiskelemaan.

”Opiskelun aloittamista ei kannata miettiä liikaa. Joustavat ja monimuotoiset opetusjärjestelyt mahdollistavat opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa.”

Tutkinto-opiskelu ja tulevaisuuden haaveet

Tällä hetkellä Laakso opiskelee kauppatieteitä tutkinto-opiskelijana, sillä hänet valittiin opiskelijaksi syksyllä 2019 avoimen väylän kautta.

Hän on ollut erittäin tyytyväinen Vaasan yliopistoon opiskelupaikkana, jonka etuja ovat hänen mukaansa ketteryys, dynaamisuus ja monipuoliset opetusmetodit.

”Nyt tuntuu, että olen löytänyt oman juttuni. Olen todella innoissani päästessäni osallistumaan mitä mielenkiintoisimmille opintojaksoille rautaisten ammattilaisten opetettavaksi.”

Laakso suoritti kauppatieteiden kandidaatintutkinnon jouluna, ja hänen kandidaatintutkielmansa Työhyvinvointi ja tuloksellisuus palkittiin lukukauden parhaana. Nyt Laakso jatkaa opintojaan henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmassa. Hän asuu Sastamalassa ja käy Vaasassa luennoilla keskimäärin kerran viikossa. Opiskelu osin etänä on sujunut mutkitta.

Opiskelussa hän pitää tärkeänä verkostoitumista ja uusien ihmisten tapaamista. Hän osallistui esimerkiksi viime syksyn fuksikasteeseen ja muihin tapahtumiin muiden opiskelijoiden kanssa.

”Olen kokenut rikkautena sen, että meitä opiskelijoita on niin laajalla ikäskaalalla yliopistossa. Yhtäältä voin sparrailla nuorempia opiskelutovereitani työelämään liittyvissä kysymyksissä ja toisaalta saada heiltä uusia ja raikkaita näkökulmia omiin ajatuksiini.”

Tulevaisuudessa Laaksolla on suunnitelmissa kauppatieteiden maisteriksi valmistuminen keväällä 2021, jatko-opinnot ja asiantuntijatehtävissä toimiminen. Jotta aika ei kävisi kesällä pitkäksi, hän aloitti Itä-Suomen avoimessa yliopistossa oikeustieteiden opiskelun.

”Nyt kun motivaatio opiskelemiseen on huipussaan, niin ajattelin, että kehitetään oma työkalupakki sen verran laajaksi, että sillä pärjää tilanteessa kuin tilanteessa. Opiskeleminen ei mene koskaan hukkaan.”

Antti Laakso