Brita Kristina Gyllenbögel

Professori emerita

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
brita.kristina.gyllenbogel
Vastaanottoajat:
Sopimuksen mukaan Työhuone D127 Tervahovi