Turvallisuusasiaa opiskelijoille


Opiskelijoiden turvallisuus on tärkeä asia Vaasan yliopistolle.

Voit antaa palautetta mistä tahansa havaitsemastasi turvallisuutta vaarantavasta asiasta sähköisen palautelomakkeen kautta. Yliopiston turvallisuuspäällikkö käsittelee kaikki turvallisuuspalautteet ja ryhtyy tarvittaessa asian edellyttämiin toimenpiteisiin.

Kriisitilanteita varten yliopistossa toimii henkilöstöstä koottu kriisiryhmä. Kriisinä voidaan pitää esimerkiksi yliopistoyhteisöä koskevaa kuolemantapausta tai vakavaa onnettomuutta. Kriisiryhmän jäseniin voi ottaa kuka tahansa yhteyttä. Kriisiryhmä päättää yhteydenottojen jälkeen mahdollisesta kokoontumisesta sekä jatkotoimista. Jos jotain sattuu ja teidän on tiedotettava asiasta eteenpäin niin soittakaa numeroon 029 449 8040.

Yliopiston kiinteistöissä on tallentava kameravalvonta. Tallenteita voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille mahdollisten rikostapausten selvittämiseksi.

Päivitetty 03.02.2020 - Opiskelijat
Login