Turvallisuusasiaa opiskelijoille


Opiskelijoiden turvallisuus on tärkeä asia Vaasan yliopistolle.

Voit antaa palautetta mistä tahansa havaitsemastasi turvallisuutta vaarantavasta asiasta sähköisen Turvallisuuspalautelomakkeen kautta. Yliopiston turvallisuuspäällikkö käsittelee kaikki turvallisuuspalautteet ja ryhtyy tarvittaessa asian edellyttämiin toimenpiteisiin.

Kriisitilanteita varten yliopistossa toimii henkilöstöstä koottu kriisiryhmä. Kriisinä voidaan pitää esimerkiksi yliopistoyhteisöä koskevaa kuolemantapausta tai vakavaa onnettomuutta. Kriisiryhmän jäseniin voi ottaa kuka tahansa yhteyttä. Kriisiryhmä päättää yhteydenottojen jälkeen mahdollisesta kokoontumisesta sekä jatkotoimista. Kriisiryhmän yhteystiedot löytyvät Toiminta kriisitilanteesta -ohjeesta portaalin turvallisuussivuilta.

Portaalin turvallisuussivuilla tiedotetaan myös mm. opiskelijoille maksuttomista turvallisuuskursseista, joita yliopisto pyrkii vuosittain järjestämään.

Yliopiston kiinteistöissä on tallentava kameravalvonta. Tallenteita voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille mahdollisten rikostapausten selvittämiseksi.

Päivitetty 26.10.2018 - Opiskelijat
Login