Opintopsykologin palvelut

 

Opintopsykologin palvelut jatkuvat etänä

Koronavirustilanteesta johtuen opintopsykologin palvelut ovat siirtyneet zoomin tai vaihtoehtoisesti puhelimen välitykselle.

Ajanvaraus toimii edelleen ensisijaisesti Moodlen kautta, mutta myös sähköpostitse. Opintopsykologin kanssa voit keskustella opiskeluun liittyvistä haasteista, kuten ajankäytöstä tai tehtävien tekemisten aikaansaamisesta.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos siltä tuntuu.

* * *

Yliopistolla on tarjolla monenlaista tukea opintojen sujuvan etenemisen ja suunnittelun tueksi.

 • Koulutusalojen opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt (mm. koulutusvastaavat, amanuenssit ja asiantuntijat) antavat opintoihin ja tutkintojen rakenteisiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.
 • Opintojen sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat koulutusohjelmien/oppiaineiden opettajat.
 • Kaikille opiskelijoille yhteiset opintojen ohjauspalvelut koostuvat mm. Kielikeskuksen palveluista sekä vaihto-opiskeluun ja opiskelijan hyvinvointiin ja esteettömään opiskeluun liittyvistä palveluista, joihin sisältyy myös opintopsykologin antama neuvonta ja ohjaus.

Opintopsykologin ohjauspalvelut

Osana opintojen ohjauksen kokonaisuutta toimii opintopsykologi, joka on perehtynyt oppimisen, ohjauksen ja neuvonnan psykologiaan. Opintopsykologi työskentelee motivaation, ajanhallinnan, opiskelun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opintopsykologin kanssa voit mm. selvitellä oppimiseen liittyviä asioita tai pohtia opiskelun tavoitteita.

Opintopsykologilla on vaitiolovelvollisuus. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja kestävät n. 45 min. Käyntejä on 1-5. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua opintopsykologin vetämiin ryhmiin. Opintopsykologin palvelut on suunnattu perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille.

Milloin ottaa yhteyttä opintopsykologiin

Ohjauksessa keskitytään opintojen etenemisen vaikeuksiin, kuten esim.

 • motivaatioon liittyviin kysymyksiin
 • jaksamiseen
 • jännittämiseen (voit esim. jännittää esiintymistä tai ryhmätöitä)
 • stressin hallintaan
 • ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan tai saamattomuuteen
 • opiskelukyvyn ylläpitämiseen
 • opiskelu- ja oppimistaitojen kehittämiseen
 • tutkielmanteon ja kirjoittamisen vaikeuksiin
 • palaamiseen opintojen pariin pitkän tauon jälkeen.

Keskusteluissa pyritään yhdessä löytämään ratkaisuja tilanteeseen, kehittämään opiskelutaitoja, lisäämään toimivuutta ja kehittämäään uusia ajattelu- ja toimintatapoja sekä näin edistää opiskeluedellytyksiä.

Päivitetty 28.04.2020 - Opiskelijat
Login