Opiskelijan hyvinvointiin liittyvät työryhmät

Vaasan yliopistossa on erilaisia opiskelijan hyvinvointiin liittyviä työryhmiä, joihin kuuluu sekä opiskelijoiden että henkilökunnan edustajia.

Vaasan yliopiston Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä keskittyy yliopiston vastuulla oleviin, opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeviin asioihin ja teemoihin. Työryhmä pyrkii vastaamaan opiskelijoiden esiin tuomiin konkreettisiin tarpeisiin.

Vaasassa toimii myös Terveystyöryhmä, joka on terveyden edistämistoiminnan suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöelin YTHS:n paikallisen aseman, ylioppilaskuntien, yliopistojen ja muiden opiskelijoiden hyvinvointia tukevien tahojen välillä.

YTHS seuraa lakisääteisesti opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia. Vaasan yliopiston Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin arviointi -työryhmä toimii opiskeluympäristön arvioinnin tukena.

Päivitetty 05.02.2020 - Opiskelijat
Login