Opiskelijan hyvinvointi


Hyvinvointi on henkilökohtainen kokemus, jolla jokainen tarkoittaa hieman eri asioita. Opiskelijan hyvinvointi syntyy monista tekijöistä, esimerkiksi ystävyyssuhteista, taloudellisesta toimeentulosta tai terveydentilasta.

Opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi käsittää terveyteen, jaksamiseen, taloudelliseen toimeentuloon, turvallisuuteen, asumiseen ja ruokailuun liittyviä sekä opintoja tukevia palveluja. Myös opiskelukyky on osa opiskelijan hyvinvointia.

Opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, siihen liittyvistä toimijoista ja tilaisuuksista (esim. vuosittain järjestettävä yliopistoyhteisön yhteinen Hyvinvointiviikko) löydät lisätietoa opiskelijoiden portaalista kohdasta Opiskelijan hyvinvointi.

 

Jos kohtaat häirintää, syrjintää tai epäasiallista käytöstä, voit ottaa yhteyttä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöön

  • Edunvalvonta-asiantuntija 
    hairintayhdyshlo(at)vyy.fi, puh. 044 324 8961

Lisätietoja ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilötoiminnasta löydät VYY:n verkkosivuilta kohdasta Opiskelijalle > Opiskelijan hyvinvointi > Häirintäyhdyshenkilö.

Tee sisäympäristöhaitasta myös ilmoitus Tilapalveluihin. Lisätietoa sisäympäristöhaitasta löydät henkilökunnan portaalista kohdasta Työturvallisuus ja työsuojelu > Työsuojelu > Sisäympäristöhaitta.

Päivitetty 10.04.2019 - Verkkotoimitus
Login