Stipendit ja apurahat

Vaasan yliopistosäätiö tukee Vaasan yliopiston kehittämistä ja sen piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta. Opiskelijoilla, jotka tekevät pro gradu -tutkielmansa yritykselle, on mahdollisuus hakea stipendiä Vaasan yliopistosäätiöltä. Lisätietoja stipendin hakemisesta saat yliopistosäätiön verkkosivuilta.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta jakaa vuosittain opinnoissaan menestyneille opiskelijoille Maija Niinioja -stipendejä. Hakuaika on vuosittain marras-joulukuussa. Lisätietoja stipendistä ja hakemisesta saat VYY:n sivulta ja pääsihteeriltä.

Myös monet muut säätiöt, seurat tms. myöntävät apurahoja ja stipendejä opiskelijoille esim. pro gradu - tai lopputyön tekemiseen. Lisätietoja esim. SYL:n apurahatietokannasta.

Päivitetty 29.06.2017 - Verkkotoimitus
Login