Opiskelua ja tutkintoja koskevat määräykset ja ohjeet

Tälle sivulle on koottu yliopiston yhteiset säännökset, ohjeet ja suositukset sekä linkkejä valtakunnalliseen lainsäädäntöön, ohjeisiin ja suosituksiin.

Koulutusalojen omat säädökset löydät sivun oikeasta laidasta.

Vaasan yliopiston säännökset

  • Vaasan yliopiston johtosääntö
    Vaasan yliopiston johtosäännössä määritellään mm. yliopiston rakenne ja yliopiston hallinnon järjestäminen ja menettelytavat.
  • Vaasan yliopiston tutkintosääntö
    Vaasan yliopiston tutkintosääntö sisältää mm. opiskelijavalintaa, opiskeluoikeutta, opetussuunnitelmia ja opintosuoritusten arvostelua koskevat pykälät. Tutkintosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin, opetukseen ja opiskeluun sekä soveltuvin osin erillisiin opintoihin, avoimena yliopisto-opetuksena ja täydennyskoulutuksena tai erikoistumiskoulutuksena järjestettäviin opintoihin.
  • Vaasan yliopiston järjestyssääntö
    Vaasan yliopiston järjestyssäännön tarkoituksena on turvata opiskelu- ja työrauha, opiskelu- ja työympäristön esteettömyys, viihtyisyys ja turvallisuus sekä henkilöiden tasapuolinen kohtelu. Järjestyssääntö koskee Vaasan yliopiston opiskelijoita ja henkilöstöä. Sääntö on voimassa Vaasan yliopiston alueella ja soveltuvin osin muualla, missä järjestetään Vaasan yliopiston tutkimukseen ja opetukseen liittyvää toimintaa.

Vaasan yliopiston ohjeet ja suositukset

Valtakunnallinen lainsäädäntö, ohjeet ja suositukset

Päivitetty 19.10.2020 - Verkkotoimitus
Login