Akateeminen vapaus ja vastuu

Akateeminen vapaus

Tiedeyhteisöön liittyy käsite akateeminen vapaus, jolla tarkoitetaan mm. opiskelijan vapautta ja oikeutta oppia, tehdä opiskeluunsa liittyviä valintoja, suunnitella opintojaan sekä vapautta osallistua opetukseen.

Opettajien opetus- ja tutkimustyön arvostusta voi osoittaa osallistumalla aktiivisesti opetukseen ja antamalla asiallista palautetta opetuksesta. Jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta opetuksesta ja muusta yliopiston toiminnasta.

Opiskelijat voivat myös esittää kehittämisajatuksia yhteisen opiskeluympäristön parantamiseksi. Palautteen antaminen ja vaikuttaminen yliopistoyhteisössä ovat paitsi oikeuksia myös osa akateemista vastuuta.

Opiskelijalla on oikeus edellyttää yliopistolta laadukasta koulutusta, tasapuolista kohtelua sekä toimivia opiskelun tukipalveluita.

Akateeminen vastuu

Akateeminen vastuu tarkoittaa mm. velvollisuutta opiskella aktiivisesti sekä vastuuta omasta oppimisesta ja opintojen etenemisestä. Opiskelija päättää itse, miten toimimalla ja mihin osallistumalla hän oppii asettamiensa tavoitteiden mukaisesti.

Vastuullinen opiskelija toimii rehellisesti ja antaa itselleen ja opiskelutovereille mahdollisuuden hyvään oppimiseen. Esimerkiksi työrauha opetus- ja tenttitilanteissa takaa kaikille myös hyvän opiskeluympäristön.

Akateemiseen vastuuseen kuuluu myös asiallinen käyttäytyminen kaikkia yliopistoyhteisössä toimivia kohtaan. Esimerkiksi opetus- ja ohjaushenkilöstöä lähestyttäessä on hyvä ottaa huomioon henkilöstön vastaanottoajat sekä muistaa asiallinen kielenkäyttö. Lisätietoa esim. kohdassa Sähköpostin käyttö opintoneuvonnassa.

Opiskelijan on syytä tuntea myös tietoturvan ja -suojan normeja. Tutustumisen voi aloittaa esimerkiksi portaalissa Vaasan yliopiston IT-palveluiden käyttösäännöistä. Ne ja muut säännöt on laadittu auttamaan eri ryhmiin kuuluvia käyttäjiä tunnistamaan käyttöoikeuksiinsa liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet.

Päivitetty 12.01.2018 - Verkkotoimitus
Login