Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) tekniikan yhteistyöopinnot


Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu ovat tiivistäneet tekniikan opetusyhteistyötään syksystä 2016 lähtien. Opintonsa syksyisin aloittavat noin 160 insinööri- ja diplomi-insinööriopiskelijaa osallistuvat osittain samaan opetukseen.

Yhteistyö toteutuu yliopiston tekniikan kandidaatin sekä ammattikorkeakoulun sähkötekniikan ja tietotekniikan insinöörin koulutuksissa. Opetusyhteistyötä tehdään opinnoissa, joissa opiskellaan samoja sisältöjä, esimerkiksi ammattiaineiden, kielten, luonnontieteiden ja matematiikan kursseilla.

Yhteistyöopintojen toteutus

Yhteistyö toteutuu säilyttämällä duaalimalli ja tutkintojen ominaispiirteet. Korkeakouluilla on jatkossakin omat erilliset opiskelijavalinnat, koulutuspolut, tutkinnot, tutkintonimikkeet ja tehtävät – yliopistossa ongelmanratkaisu ja teoreettisempi lähestymistapa sekä ammattikorkeakoulussa käytännönläheisyys.

Yliopiston omat ja yhteistyöopintojaksot täydentävät toisiaan, jolloin niistä muodostuu oppimisen kannalta järkevä kokonaisuus. Opiskelu yhdistääkin sopivasti teoriaa ja käytäntöä, jotta opiskelijat saavat monipuolisen näkemyksen tekniikan alan koko ammattikuvasta.

Yhteistyössä otetaan huomioon erityisesti Vaasan seudulla sijaitsevan Suomen suurimman energiateknologian keskittymän tarpeet. Energiakeskittymän yritykset hyötyvät siitä, että kaksi suurinta korkeakoulua yhdistävät voimansa opetuksen tehostamiseksi ja yritykset saavat asiantuntevaa ja koulutettua tekniikan alan työvoimaa.

Yhteistyöopintojen edut

Yhteistyöopinnoissa yhdistetään yliopiston ja ammattikorkeakoulun opettajien osaaminen. Asiantuntevat opettajat takaavat, että opetuksen taso pysyy korkeana.

Suomessa uudenlainen ja edistyksellinen tekniikan koulutuksen yhteistyö lisää valinnanvaraa ja opiskelijat hyötyvät  kattavammasta opetustarjonnasta. Lisäksi joissakin aineissa, esimerkiksi matematiikassa, on kaksi polkua: asiat hyvin osaaville opiskelijoille on vähemmän lähiopetusta, kun taas tukea tarvitseville opiskelijoille tarjotaan perusteellisempia kursseja ja enemmän lähiopetusta.

Yhteinen opetus palvelee yhä paremmin myös yritysten tarpeita, sillä opiskelijat hallitsevat vaadittavat tiedot ja taidot työelämään siirtyessään. Osaaminen monipuolistuu ja työllistymismahdollisuudet paranevat.

Päivitetty 13.12.2017 - Opiskelijat
Login