Koulutusuudistus

Tutkinnonuudistus 2005

Suomen yliopistot siirtyivät kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen 1.8.2005. Oikeus suorittaa tutkinto ns. vanhan tutkintoasetuksen mukaisesti päättyi 31.7.2008 ja DI-opiskelijoiden osalta 31.7.2010.

Jos olet aloittanut opintosi lukuvuonna 2004-2005 tai aiemmin, ota yhteyttä koulutusalasi opintojen ohjauksesta vastaaviin henkilöihin.

Koulutusohjelmauudistus 2012

Filosofisessa tiedekunnassa siirryttiin koulutusohjelmiin syksystä 2012 lähtien. Ennen lukuvuotta 2012-2013 aloittaneet opiskelijat voivat jatkaa opintojaan lukuvuoden 2011-2012 opetussuunnitelmien mukaisesti 31.7.2017 saakka. Katso tarkemmat tiedot koulutusalakohtaiselta sivulta.

Päivitetty 20.07.2018 - Opiskelijat
Login