Tekniikka

Kandidaatin tutkinnon HOPS laaditaan pääaineen / suunnan vahvistamisen jälkeen. Tarkempi ajankohta ohjeistetaan vuosittain erikseen.

Diplomi-insinöörin tutkinnon HOPS laaditaan opintojen edettyä kandidaatin tutkinnon loppupuolelle / suoraan maisterivaiheeseen valitut parin kuukauden sisällä opintojen aloittamisesta.

HOPSin laatiminen

HOPS laaditaan excel-lomakkeelle. Lomake täytetään lisäämällä ko. opintopisteet suoritettu ja suoritettava -sarakkeisiin sekä suunnittelemalla kurssien suoritusajankohdat. HOPSiin merkitään myös mahdolliset poikkeavuudet, mm. muualla suoritetut ja hyväksiluetut opinnot. Suositeltavaa on myös laskea molemmissa sarakkeissa yhteisopintopistemäärä. Uusimmissa lomakkeissa on kaavat valmiina.

HOPSia laatiessasi pidä opinto-oppaan tutkintorakenne -kohta koko ajan esillä, jotta voit varmistaa että teet oikeat ja riittävät valinnat. Tarkista myös vuosittaiset opetussuunnitelmamuutokset, esim. poistuneet ja muuttuneet kurssit.

Muista laittaa palauttamaasi HOPSiin nimesi ja opiskelijanumerosi ja tallentaa HOPS itsellesi myöhempää käyttöä varten. Palauta HOPS sähköpostin liitteenä. Jos olet saanut ohjeita palautuksesta, esim. kenelle palautetaan, noudata sitä. HOPSeja tarkastavat amanuenssi Kati Kangasniemi (TkK HOPS) ja koulutusvastaava Kaisu Säilä (DI HOPS).

Saat sähköpostitse ohjeet HOPSin korjaamiseksi ja/tai täydentämiseksi. Myös HOPSin hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse ja siitä tulee suoritusmerkintä opintorekisteriin.

Syksyllä 2012 ja syksyllä 2013 aloittaneiden tekniikan kandidaatin tutkinnon HOPS mahdollista tehdä myös eHOPSina WebOodissa.

Halutessasi sovi HOPS-keskustelua varten tapaaminen opintojen ohjaukseen.

HOPSien sisällöllisestä neuvonnasta vastaavat opettajat eli HOPS-vastuuhenkilöt. Henkilöt löytyvät tämän sivun alareunasta.

HOPS-lomakkeet:

Täydentävien opintojen HOPS-pohjat:

2012-2013

2011-2012

2010–2011

2009–2010

2008–2009

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön HOPS-vastuuhenkilöt ovat:

Yleinen neuvonta ja rakenne:
Opintojen ohjaus / Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede sekä tekniikka

Sisällöllinen neuvonta:

TkK-tutkinto:

 • Sähkö- ja energiatekniikka: Janne Koljonen
 • Informaatiotekniikka: Janne Koljonen
 • Tuotantotalous: Janne Koljonen

DI-tutkinnot:

 • Automaatio ja tietetekniikka: professori Timo Mantere
 • Sähkötekniikka: Professori Timo Vekara
 • Energiatekniikka: Professori Seppo Niemi
 • Industrial Systems Analytics: Tutkijatohtori Emmanuel Ndzibah
 • Smart Energy: Professori Hannu Laaksonen

Koulutusohjelmavastaavat:

Kandidaattiohjelma:

 • TkK Energia- ja infomaatiotekniikka: Laboratorioinsinööri Janne Koljonen

Maisteriohjelmat:

 • DI Energia- ja informaatiotekniikka: Professori Kimmo Kauhaniemi
 • Master's Programme in Industrial Systems Analytics: Tutkijatohtori Emmanuel Ndzibah
 • Master´s Programme in Smart Energy: Professori Hannu Laaksonen
Päivitetty 09.07.2020 - Opiskelijat
Login