KTK- ja KTM-tutkinnot 2018-2019

HOPSin tarkoituksena on tukea ja tehostaa opintojen etenemistä. HOPS laaditaan koko opiskeluajalle.

Uudet opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat laativat HOPS:n pääaineen vahvistamisen jälkeen toisen lukuvuoden alussa ja suorittavat tällä henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojakson. HOPS palautetaan ohjelman omaohjaajalle. Kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittavat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman orientaatiopäivien aikana / itsenäisesti ja palauttavat sen ohjelmansa omaohjaajalle. Mikäli opiskelija siirtyy suorittamaan tutkintoa jonkin uudemman opetussuunnitelman mukaisesti, laatii hän sen mukaisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Hyväksytty HOPS on osa tutkintoa ja siitä tulee merkintä opintosuoritusrekisteriin.

HOPSin pohjana on opintojen aloitusvuoden tai jokin sen jälkeinen opinto-oppaissa esitetty opetussuunnitelma.

Lukuvuoden 2018-2019 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto KTK 180 op

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelma

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 10.01.2019 - Opiskelijat
Login