KTK- ja KTM-tutkinnot 2017-2018

HOPSin tarkoituksena on tukea ja tehostaa opintojen etenemistä. HOPS laaditaan koko opiskeluajalle.

Uudet opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin suorittavat opiskelijat laativat HOPS:n osana Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojaksoa. Kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittavat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman itsenäisesti ja palauttavat sen opintopäällikölle tai amanuenssille. Myös vanhat opiskelijat, jotka siirtyvät suorittamaan tutkintoa uuden tutkintorakenteen mukaisesti, laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ennen siirtymistään uuteen tutkintorakenteeseen.

HOPSin pohjana on opintojen aloitusvuoden tai jokin sen jälkeinen opinto-oppaissa esitetty opetussuunnitelma.

Lukuvuoden 2017-2018 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto KTK 180 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op

Päivitetty 18.10.2018 - Kansainväliset asiat
Login