KTK- ja KTM-tutkinnot 2016-2017

HOPSin tarkoituksena on tukea ja tehostaa opintojen etenemistä. HOPS laaditaan koko opiskeluajalle.

Uudet opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin suorittavat opiskelijat laativat HOPS:n osana Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojaksoa. Kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittavat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman itsenäisesti ja palauttavat sen opintopäällikölle tai amanuenssille. Myös vanhat opiskelijat, jotka siirtyvät suorittamaan tutkintoa uuden tutkintorakenteen mukaisesti, laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ennen siirtymistään uuteen tutkintorakenteeseen.

HOPSin pohjana on opintojen aloitusvuoden tai jokin sen jälkeinen opinto-oppaissa esitetty opetussuunnitelma.

Lukuvuoden 2016-2017 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto KTK 180 op

Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op

Industrial Management

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Tietotekniikka

Päivitetty 02.11.2016 - Opiskelijat
Login