KTK- ja KTM-tutkinnot 2014-2015

HOPSin tarkoituksena on tukea ja tehostaa opintojen etenemistä. HOPS laaditaan koko opiskeluajalle.

Uudet opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin suorittavat opiskelijat laativat HOPS:n osana Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojaksoa. Kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittavat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman itsenäisesti ja palauttavat sen opintopäällikölle tai amanuenssille. Myös vanhat opiskelijat, jotka siirtyvät suorittamaan tutkintoa uuden tutkintorakenteen mukaisesti, laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ennen siirtymistään uuteen tutkintorakenteeseen.

HOPSin pohjana on opintojen aloitusvuoden tai jokin sen jälkeinen opinto-oppaissa esitetty opetussuunnitelma.


Lukuvuoden 2014-2015 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Tietotekniikka ja tuotantotalous

 

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op

Tietotekniikka

Industrial Management

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Päivitetty 21.09.2015 - Opiskelijat
Login