KTK- ja KTM-tutkinnot 2008-2009

HOPSin tarkoituksena on tukea ja tehostaa opintojen etenemistä. HOPS laaditaan koko opiskeluajalle.
Uudet opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen. HOPS laaditaan Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS -opintojaksolla. Myös vanhat opiskelijat, jotka siirtyvät suorittamaan tutkintoa uuden tutkintorakenteen mukaisesti laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ennen siirtymistään uuteen tutkintorakenteeseen.

HOPSin pohjana on opintojen aloitusvuoden tai jokin sen jälkeinen opinto-oppaissa esitetty opetussuunnitelma.

 

Lukuvuoden 2008-2009 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Tietotekniikka
Tuotantotalous
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op

Tietotekniikka
Tuotantotalous
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Päivitetty 30.08.2019 - Opiskelijat
Login