KTK- ja KTM-tutkinnot 2005-2006

HOPSin tarkoituksena on tukea ja tehostaa opintojen etenemistä. HOPS laaditaan koko opiskeluajalle.
Uudet opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat laativat HOPSin osana Itsetuntemus ja urasuunnittelu –opintojaksoa kuitenkin niin, että ohjaavana opettajana on joku oman pääaineen opettaja. Myös vanhat opiskelijat, jotka siirtyvät suorittamaan tutkintoa uuden tutkintorakenteen mukaisesti laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ennen siirtymistään uuteen tutkintorakenteeseen.

HOPSin pohjana on opintojen aloitusvuoden tai jokin sen jälkeinen opinto-oppaissa esitetty opetussuunnitelma.

 

Lukuvuoden 2005-2006 opetussuunnitelmiin perustuvat HOPS-lomakkeet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Tietotekniikka
Tuotantotalous
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op

Tietotekniikka
Tuotantotalous
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma

Päivitetty 30.08.2019 - Opiskelijat
Login