Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) / Kielet ja viestintätieteet

Kaikki humanistisen koulutusalan opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin ensimmäisestä opintovuodesta alkaen. Henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojaksojen lisäksi hopsia voidaan pyytää opiskelijalta erilaisten anomusten ja hakemusten liitteiksi.

Kirjallisen, pohtivan hopsiin voit liittää koulutusohjelmasi hops-taulukon (taulukot ovat rtf-muodossa). Taulukoita voit käyttää myös suunnittelemisen apuna.

Koulutusohjelmien hops-taulukot

Kandidaattiohjelmat:

Maisteriohjelmat:

Sivuaineiden hops-taulukot

Viestintätieteiden sivuaineiden opinto-oppaat ovat sivuainetarjonta -sivulla. Kielten sivuainehopseja ei ole päivitetty lukuvuoden 2017-2018 jälkeen.

Päivitetty 23.08.2019 - Opiskelijat
Login