Kauppatieteet

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkoituksena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan opintojen sisältöä ja aikataulua. Opintosuunnitelmaan sisällytetään tutkintoon vaadittavat pakolliset opinnot sekä pääaine- ja sivuainevalinnat. Hops on joustava opintosuunnitelma, jota voi opintojen kuluessa muuttaa ja päivittää.


Kauppatieteiden opiskelijoille järjestetään ensimmäisen opintovuoden keväällä HOPS-koulutusta opintojakson OPIS0008 yhteydessä ja henkilökohtaiset opintosuunnitelmat laaditaan toisen opintovuoden syksyllä. HOPSin suunnittelu on kuitenkin hyvä aloittaa heti opintojen alkuvaiheessa.


Kauppatieteissä on käytössä eHOPS, joka laaditaan WebOodissa.

Päivitetty 05.02.2018 - Opiskelijat
Login