HOPSin tekemistä tukevia kysymyksiä

Halutessasi voit myös pohtia HOPSia laajemmin ja avoimemmin opiskelu- ja oppimistavoitteitasi, opiskelun organisointia ja sen suhdetta muuhun elämään, omia opiskelutapojasi ja -menetelmiäsi sekä opiskeluun tarvitsemaasi tukea ja ohjausta.

Myös oman opintosuunnitelman toteutumista on järkevää välillä arvioida.

Näillä sivuilla esitetyt teemat ja kysymykset ovat pääasiassa itseäsi varten. Niiden tarkoituksena on selkiyttää ajatuksiasi ja tavoitteitasi sekä toimia pohjana opintojesi suunnittelulle. Kaikkia kysymyksiä sinun ei tarvitse pohtia, vaan voit valita niistä itsesi kannalta olennaisia. Oman toiminnan jatkuvan arvioinnin taidot ovat myös keskeisiä työelämätaitoja ja osa elinikäisen oppimisen perustaa.

Pohdintojasi ja mietteitäsi sinun ei tarvitse näyttää kenellekään. Toisaalta niistä on apua ohjaustilanteissa, joten ohjausta hakiessasi sinun on hyvä koota joitakin pohdintojasi ohjaajaa varten, jotta hän osaa hahmottaa tilannettasi paremmin.

Päivitetty 26.06.2017 - Verkkotoimitus
Login