Yleiset HOPS-ohjeet

Yleiset HOPS-ohjeet on tarkoitettu kaikille opiskelijoille opintojen suunnittelun ja HOPSin laatimisen tueksi. Sivuilla on myös tietoa HOPSin tavoitteista ja sisällöistä.

Voit soveltaa ja hyödyntää ohjeita omiin tarpeisiin ja opiskelutilanteeseen sopivalla tavalla. HOPS tehdään kuitenkin aina yksikön/koulutusalan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

HOPS on osa koko opiskeluajan kestävää opiskelu- ja oppimisprosessia, joten sitä tulee tarkistaa ja päivittää säännöllisesti. Esim. opiskelun ja oppimisen ja niihin vaikuttavien tekijöiden pohtiminen sekä urasuunnittelu tukevat myös HOPSin tavoitteita. 

 • Mikä HOPS?
  Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on omien opintojesi ja oppimisesi suunnittelun, ohjaamisen ja arvioinnin väline.
 • HOPSin tavoitteet
  HOPSin tavoitteena on antaa sinulle kokonaiskuva suoritettavasta tutkinnosta ja omien opintojesi etenemisestä.
 • HOPSin tekemisen lähtökohdat
  HOPS laaditaan koulutusohjelman/oppiaineen opetussuunnitelman rinnalle yksilöllistämään omaa opiskeluprosessia ja omia tavoitteita.
 • Miten HOPS tehdään?
  Aloita opintojen suunnittelu tutustumalla huolella koulutusalasi opinto-oppaaseen ja koulutusalasi/koulutusohjelmasi/pääaineesi tavoitteisiin. Tee suunnitelma milloin suoritat mitäkin opintojaksoja ja laadi itsellesi konkreettinen opiskeluaikataulu.
 • Mitä muuta HOPS sisältää?
  Opiskeluaikataulun ja -tavoitteiden lisäksi HOPSiin olisi hyvä kirjata aiemmat opinnot ja niistä saadut korvaavuudet sekä mm. sivuaineopintoihin, harjoitteluun, vaihto-opiskeluun ja opinnäytetyöhön liittyviä suunnitelmia.
 • HOPS:n tekemistä tukevia kysymyksiä
  Sivut sisältävät teemoja ja kysymyksiä, joiden avulla voit selkiyttää omia ajatuksia ja tavoitteitasi. Teemat voivat toimia pohjana opintojen suunnittelulle.Päivitetty 20.07.2018 - Verkkotoimitus
Login