Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS


Kaikki Vaasan yliopiston opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin ensimmäisestä opintovuodesta alkaen.

HOPS on opintojen suunnittelun ja ohjauksen väline tutkinnon suorittamiseksi ja opintojen sujuvan etenemisen tukemiseksi. Sen avulla voi myös tukea akateemisen asiantuntijuuden, tieteellisen ajattelun sekä työelämävalmiuksien kehittymistä.

HOPS on omien opintojen ja oppimisen työkalu. Se sisältää ainakin suunnitelman opintojen etenemisestä ja päämääristä sekä valituista opinnoista ja ajankäytöstä. HOPSin tekeminen selkiyttää opintoihin tarvittavaa aikaa sekä oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä. Lisäksi se auttaa sinua hahmottamaan suoritettavan tutkinnon kokonaisuuden.

Yleiset HOPS-ohjeet on tarkoitettu kaikille opiskelijoille opintojen suunnittelun ja HOPSin laatimisen tueksi. HOPS tehdään aina oman tiedekunnan/koulutusalan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Voit soveltaa ja hyödyntää yhteisiä koulutusalakohtaisia ohjeita ja HOPS-lomakkeita omiin tarpeisiisi ja opiskelutilanteeseesi sopivalla tavalla. Sekä koulutusalat että oppiaineet tukevat sinua HOPSin laatimisessa ja päivittämisessä koko opintojen ajan.

Vaasan yliopistossa on käytössä WebOodin eHOPS-työkalu, joka mahdollistaa sähköisten HOPSien tekemisen. Kun olet laatinut itsellesi HOPSin ja hyväksyttänyt sen, tallentuu järjestelmään virallinen hyväksytty HOPS. Samalla alkuperäisestä HOPSista tehdään kopio, jota voit tarvittaessa muokata opintojen edetessä. Työkalu mahdollistaa myös vaihtoehtoisten HOPSien tekemisen.

Päivitetty 25.07.2018 - Verkkotoimitus
Login