Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS


Kaikki Vaasan yliopiston opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin ensimmäisestä opintovuodesta alkaen.

HOPS on opintojen suunnittelun ja ohjauksen väline tutkinnon suorittamiseksi ja opintojen sujuvan etenemisen tukemiseksi. Sen avulla voi myös tukea akateemisen asiantuntijuuden, tieteellisen ajattelun sekä työelämävalmiuksien kehittymistä.

HOPS on omien opintojen ja oppimisen työkalu. Se sisältää ainakin suunnitelman opintojen etenemisestä ja päämääristä sekä valituista opinnoista ja ajankäytöstä. HOPSin tekeminen selkiyttää opintoihin tarvittavaa aikaa sekä oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä. Lisäksi se auttaa sinua hahmottamaan suoritettavan tutkinnon kokonaisuuden.

Yleiset HOPS-ohjeet on tarkoitettu kaikille opiskelijoille opintojen suunnittelun ja HOPSin laatimisen tueksi. HOPS tehdään aina oman koulutusalan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Voit soveltaa ja hyödyntää yhteisiä koulutusalakohtaisia ohjeita ja HOPS-lomakkeita omiin tarpeisiisi ja opiskelutilanteeseesi sopivalla tavalla. Sekä koulutusalat että oppiaineet tukevat sinua HOPSin laatimisessa ja päivittämisessä koko opintojen ajan.

Päivitetty 24.06.2019 - Verkkotoimitus
Login