Opiskelutaidot

Yliopisto-opiskelu on haastavaa ja eroaa alempien koulutusasteiden opiskelusta. Yliopisto-opiskelua voi verrata työhön: se vaatii opiskelijalta aktiivista ponnistelua ja sitkeyttä.

Yliopisto-opiskelu edellyttää erilaisten opiskelutaitojen hallitsemista. Yksi tärkeä osa opiskelutaitoa on kyky työskennellä ja opiskella itsenäisesti, kyky suunnitella omia opintoja ja ajankäyttöä sekä tehdä opintoihin liittyviä valintoja.

Vastuu opiskelusta ja oppimisesta on opiskelijalla itsellään, mutta yliopisto tarjoaa opiskelun tueksi erilaisia opintojen ohjauspalveluita.

Opiskelutaitoja voi kehittää

Opiskelutaidot kehittyvät koko opiskelun ajan, usein huomaamatta. Kirjoittaminen, ymmärtävä lukeminen ja tiedonhakutaidot ovat keskeisimpiä opiskelutaitoja ja niitä onkin hyvä kehittää heti opintojen alusta alkaen. Myös keskustelu- ja esiintymistaidot kehittyvät luontevasti opiskelukokemusten karttuessa.

Yliopisto-opiskelijana sinun on hyvä myös arvioida omia oppimis- ja opiskelutaitojasi ja miettiä, mitkä ovat omat vahvuutesi oppijana ja missä taidoissa haluat vielä kehittyä. Tärkeää on myös kyky tunnistaa tilanteet, jolloin kaipaa tukea ja ohjausta opinnoissa sekä taito käyttää tarjolla olevia ohjauspalveluita.

Lisätietoa:

  • Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston Opiskelutekniikat-osiossa käydään läpi mm.  muistiinpanotekniikoita, kirjallisuuteen perehtymistä ja tenttiin valmistautumista.
  • Avointen yliopistojen opiskelutaidot.fi-palvelun Vinkkejä opiskelutaitoihin -osioon on koottu yleisesti opiskelutaitoihin liittyviä sisältöjä ja videotallenteita.
  • Kielijelppi on verkossa toimiva yliopistolaisten kieli- ja viestintäopas erilaisiin puhe- ja kirjoitusviestinnän tilanteisiin. Sivuston Puheviestintä-osiossa on tietoa yliopisto-opiskelijan opiskelutaitojen ja akateemisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevista puheviestinnän peruskäsitteistä ja keskeisistä ilmiöistä.
  • Valtti – Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeen aikana Oulun yliopistossa järjestettiin teemailtapäiviä, joiden yhtenä teemana oli Oppiminen on taitolaji! Materiaali sisältää tietoa mm. opiskelutaidoista, opiskelutekniikoista ja -strategioista.
  • Korkeakouluopiskelijoiden uraohjaus- ja itsearviointipalvelu Uraohjauksen Taito-ura-sovellus auttaa sinua tunnistamaan omat vahvuutesi, kehittymiskohteesi ja opinnoissa hankitun osaamisen.
Päivitetty 25.06.2019 - Verkkotoimitus
Login