Oppimisen esteet


Oppimista vaikeuttavat tekijät, oppimisen esteet, voivat johtua paitsi oppimisvaikeuksista (esim. erilaisista lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvistä hankaluuksista, matematiikan vaikeuksista sekä hahmottamis- ja koordinaatiovaikeuksista) tai fyysisten valmiuksien vajavuudesta, myös monista muista tekijöistä.

Usein itsenäinen opiskelu ja vastuun ottaminen vaatii totuttelua samoin kuin yliopistossa käytettävät erilaiset opiskelumenetelmät.

Opiskeltaviin asioihin soveltuvien, mielekkäiden opiskelutekniikoiden puuttuminen tai oman oppimistyylin ja opetustilanteissa käytetyn opetustyylin erilaisuus voivat hankaloittaa oppimista ja hidastaa opintoja. Myös erilaiset elämänkriisit ja -muutokset voivat vaikeuttaa opiskelun sujumista.

Keskeistä opiskelun sujumiselle on oman ajankäytön hahmottaminen – opiskelun ja muun elämän rytmittäminen. Suunnitelmallisuuden puute ja ajankäytön ongelmat ovatkin monelle opiskelun kompastuskiviä.

Myös käsitys itsestä oppijana vaikuttaa oppimiseen: oman oppimis- ja omaksumiskyvyn aliarvioiminen ja toisaalta taas itselle asetetut liian korkeat vaatimukset eivät edistä mielekästä oppimista.

Oppimiselle ja ymmärryksen kehittymiselle täytyy antaa tarpeeksi aikaa. On myös hyvä tiedostaa omat rajansa sekä muistaa levon ja vapaa-ajan merkitys opiskelun rinnalla.

Lisätietoja:

  • Aikuisopiskelijan oppimispolulle tuotettuja materiaaleja sekä ohjaamisen välineitä ja hyviä käytäntöjä sisältävässä Jokeriportaalissa on tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista.
  • Katso myös Facebookin Senat Sakaisin - löydät sieltä mm. pikalukitestin, linkkejä, vinkkejä ja omakohtaisia kertomuksia.
  • YTHS:n Terveystietopankissa kerrotaan mm. esiintymisjännityksen tuntomerkeistä, syistä sekä lievityskeinoista. Myös Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen verkkosivuilla pohditaan esiintymisjännitystä ja sen lievittämisen keinoja.
  • YTHS:n Terveystietopankissa on myös Itsearviointitehtäviä-osio, joka sisältää mm. yleisen psyykkisen toimintakyvyn arviointitehtäviä.
Päivitetty 20.07.2018 - Verkkotoimitus
Login