Ilmoittautuminen yliopistoon

Jokaisen opiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Ellei uusi opiskelija ilmoittaudu yliopistoon, hän menettää opiskeluoikeutensa.

Uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautua yliopistoon lukuvuodelle 2018-2019 viimeistään 28.8.2018 klo 15.00. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi sähköisesti.

Huomaathan, että jos ilmoittaudut poissaolevaksi opiskelijaksi syys- ja/tai kevätlukukaudelle, et voi ilmoittautua sähköisesti (Oma Opintopolusta ohjattavan OILI-palvelun kautta). Katso tällöin ohjeet kohdasta 2.

Syksyllä 2018 alkavaan koulutukseen hyväksytyt uudet opiskelijat voivat ilmoittautua heti tulosten julkaisun jälkeen. Tulokset julkaistaan eri hakukohteissa eri aikoihin, kuitenkin viimeistään 28.6.

Huom! Jos sinut on valittu opiskelijaksi v.2017 tai aikaisemmin, katso ilmoittautumisohjeet jo yliopistossa opiskelevien ohjeista.

Ilmoittautumisen jälkeen voit käydä hankkimassa yliopiston käyttäjätunnukset sähköisesti (käytäjätunnukset voi aktivoida 6.8. alkaen).

Hanki yliopiston käyttäjätunnukset

 

1. Ilmoittautuminen läsnäolevaksi opiskelijaksi

1.1 Ilmoittautuminen sähköisesti

Voit ilmoittautua Vaasan yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi sähköisesti, jos olet läsnäolevana koko lukuvuoden. Ilmoittautumisen voi hoitaa samalla, kun ilmoitat opiskelupaikan vastaanottamisesta Oma Opintopolku -palvelussa osoitteessa opintopolku.fi. Palvelussa asiointi edellyttää, että sinulla on käytössäsi verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti. Ilmoittautumisen voi tehdä myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Oma Opintopolku -palvelusta sinut ohjataan ilmoittautumista varten Oili-ilmoittautumispalveluun, jossa voit ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi. Läsnäolevaksi ilmoittautuvat maksavat ilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodeksi (sisältää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n maksun) 142 €.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on pakollinen kaikille läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuville.

Vaikka ilmoittaudut sähköisesti, tulosta itsellesi kuitti maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Kuitilla saat opiskelija-alennukset ruokailusta yliopiston kampusravintoloista sekä ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelut ennen varsinaisen opiskelijakortin saapumista.

1.2 Ilmoittautuminen ilman sähköistä palvelua

Jos et voi ilmoittautua sähköisesti (suositus) tai ilmoittaudut läsnäolevaksi vain syys- tai kevätlukukaudelle (katso edellytykset poissaolevaksi ilmoittautumiselle kohdasta 2) toimi näin: Ota opiskelupaikka vastaan ja ota yhteyttä ylioppilaskuntaan maksutietojen saamiseksi joko sähköpostitse ylioppilaskunta@vyy.fi tai puh. 044 324 8980. Yhteystiedot löytyvät myös ylioppilaskunnan verkkosivuilta.

Ilmoittautuaksesi läsnäolevaksi opiskelijaksi sinun on toimitettava hakijapalveluihin

  • kuitti tai kuittikopio maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta
  • ilmoittautumislomake
  • jos olet poissaolevana syys- tai kevätlukukauden, myös todistus poissaoloon oikeuttavasta syystä (ks. kohta 2)

Ilmoittautumislomake ja kuitti tulee toimittaa Hakijapalveluihin 28.8. klo 15:00 mennessä. Asiakirjat voit tuoda perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse osoitteeseen Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut, PL 700, 65101 Vaasa tai halutessasi skannata sähköpostin liitteeksi osoitteeseen hakijapalvelut(a)uva.fi.

 

2. Ilmoittautuminen poissaolevaksi opiskelijaksi

Poissaolevaksi voi ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna ainoastaan opiskelija, joka suorittaa asepalvelusta, siviilipalvelusta, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai on oman vamman tai sairauden vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan. Ilmoittautuminen tulee tehdä 28.8.2018 klo 15.00 mennessä.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. asepalveluksen tai äitiysvapaan alku tammikuulla), voit silti halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko vuodeksi.

Huomioithan, että poissaoloaika, jonka ajalle ei ole lakisääteistä perustetta, kuluttaa opintoihin varattua aikaa.

Mikäli ilmoittaudut poissaolevaksi, et voi ilmoittautua OmaOpintopolku-palvelussa, vaan ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti Hakijapalveluihin. Poissaolevaksi ilmoittautuvan ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua.

Poissaolevaksi ilmoittautuaksesi tarvitset:

  • ilmoittautumislomakkeen
  • kopion poissaoloon oikeuttavasta todistuksesta
    (esimerkiksi palvelukseenastumismääräys, Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, sairauspäivärahatodistus tai lääkärintodistus).

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, toimita ilmoittautumislomake sekä kopio poissaoloon oikeuttavasta todistuksesta postitse osoitteella

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut,
PL 700,
65101 Vaasa

tai halutessasi sähköpostin liitteeksi skannattuna osoitteeseen hakijapalvelut(a)uva.fi. Ethän kuitenkaan toimita henkilötunnuksella varustettuja asiakirjoja sähköpostitse.

Jos uusi opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi, hänelle lähetetään seuraavana kesänä automaattisesti uusi info-paketti opintojen aloittamisesta. Jos opintojen aloittaminen siirtyy yli vuodella eteenpäin opiskelijaksi hyväksymisen ajankohdasta, aloittamisesta tulee ilmoittaa hakijapalveluihin alkuinformaation lähettämistä ja tuutoroinnin järjestämistä varten.

Lisätietoja saat Hakijapalveluista.

Päivitetty 31.08.2018 - Verkkotoimitus
Login