Opintosuoritusten arvostelu ja rekisteröinti

Opintosuoritukset arvostellaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Hyväksytyistä opintosuorituksista voidaan lisäksi antaa arvosana viisiportaisen asteikon mukaan, jossa 5 = erinomainen, 4 = erittäin hyvä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä ja 1 = välttävä.

Suoritettua arvosanaa voi korottaa, jolloin suorituksista parempi jää voimaan. Jos opintojakso arvioidaan muulla tavalla kuin tentillä, tulee opiskelijoille ilmoittaa, onko arvosanan korottaminen mahdollista.

Opintosuoritukset eivät vanhene, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai ellei tutkimus- ja koulutusneuvosto erityisistä syistä toisin päätä.

Opintosuorituksensa arvosteluun tyytymätön voi pyytää oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisupäätökseen voi hakea muutosta siten kuin tutkintosäännössä määrätään.

Opintosuoritusten tulokset on julkistettava opetusperiodien aikana 30 päivän kuluessa suorituspäivästä. Arvosteluperusteet ovat julkisia ja opiskelija voi kysyä arvosteluperusteiden soveltamisesta omaan suoritukseensa. Kirjalliset tai muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset säilytetään vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkaisemisesta. Opiskelija voi tutustua omaan vastaukseensa ja pyytää siitä omalla kustannuksellaan kopion.

Voit tarkastella opintosuorituksiasi myös WebOodin kautta. WebOodissa voit tilata epävirallisen suoritusotteen (Omat opinnot > Suoritusote) tai tarkastella omia opintosuorituksiasi myös suoraan näytöllä (Omat opinnot > Suoritukset). Tiedekunnat julkaisevat myös portaalissa opintosuoritustietojen yhteenvetoja (Opiskelu > Suoritukset).

WebOodin kautta tilattava ote on tarkoitettu lähinnä omien opintojen suunnitteluun ja suoritustietojen tarkistamiseen. Virallisen, yliopiston leimalla varustetun suomen- tai englanninkielisen suoritusotteen voit tilata e-lomakkeella. Ote toimitetaan sinulle postitse tai sähköpostitse tai voit noutaa sen Tervahovin tai Fabriikin lähipalvelupisteeltä. Mikäli tarvitset useamman otteen, ilmoita asiasta lomakkeen lisätietoja-kohdassa.

Opintokokonaisuuden arvosana

Opintokokonaisuuksien, kuten pääaineen ja sivuaineiden arvosanat lasketaan opintosuoritusten arvosanoista opintopistemäärää painottavana keskiarvona.

Opintokokonaisuuden arvosanan laskukaava:

∑ik
____
∑i

i = opintojakson opintopistemäärä
k = opintojakson arvosana (5–1)

Arvosanat määräytyvät seuraavasti:

keskiarvo arvosana
4,2–5,0 erinomaiset tiedot
3,4–4,1 erittäin hyvät tiedot
2,6–3,3 hyvät tiedot
1,8–2,5 tyydyttävät tiedot
1,0–1,7 välttävät tiedot


Pyöristyksiä ei tehdä. Esimerkiksi jos opintokokonaisuuden opintojaksojen keskiarvo on 2,59, niin arvosana on tällöin 2 (tyydyttävät tiedot), ei 3.

Päivitetty 25.07.2018 - Opiskelijat
Login