Monivalintakysymys (yksi oikein)

Monivalinta-yksi oikein -kysymyksessä opiskelijalla on mahdollisuus valita vain yksi oikea vastausvaihtoehto.

 • Valitse kysymyksen tyypiksi Monivalintakysymys (yksi oikein)

uusi_monivalinta_yksi.PNG

 • Kirjoita kysymys Kysymysteksti -kenttään. Voit muokata tekstiä käytettävissä olevilla tekstin editointityökaluilla.

monivalinta_yksi_kysymysteksti.PNG

 • Klikkaa "Lisää uusi vastausvaihtoehto" ja kirjoita vastausvaihtoehto sille varattuun kenttään.

monivalinta_vastausvaihtoehto.PNG

 • Klikkaamalla uudelleen "Lisää uusi vastausvaihtoehto" voit lisätä muita vastausvaihtoehtoja. Merkitse oikea vaihtoehto, jolloin sen ympärille ilmestyy vihreä reunaviiva. Vastausvaihtoehdon voit myös poistaa.
 • Lopuksi merkitse ko. kysymyksen oikean vastauksen maksimipisteet. Huom. Monivalinta-yksi oikein -kysymyksessä ei ole mahdollista antaa negatiivisia pisteitä.

monivalinta_vastausvaihtoehdot.PNG

Kysymyksen lisätiedoissa

 • voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja voivat muokata kysymystä),
 • voit lisästä kysymykseen liitemateriaalin, jonka opiskelija saa auki tentissä Huom! Tenttikoneilla voi avata ainoastaan käytössä olevien ohjelmien avulla avautuvia tiedostoja esim. pdf- tai kuva-tiedostot ja Word tai Excel -dokumentit. Tiedostot voi myös pakata ZP -paketiksi. Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.
 • voit kirjoittaa kysymyksen vastausohjeen opiskelijalle,
 • voit lisätä avainsanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa. Kirjoita avainsana ja valitse se klikkaamalla sanaa sinisellä pohjalla.
 • voit kirjata tietoja arviointikriteereistä (ovat vain tentin opettajien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle).

monivalinta_yksi_lisatiedot.PNG

Lopuksi "Tallenna" kysymys, jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

Monivalinta (yksi oikein) arviointi tentissä

Exam arvioi monivalintakysymykset automaattisesti.

Tentin arviointinäkymässä:

 • opiskelijan oikea vastaus on merkitty virhein raamein
 • opiskelijan väärä vastaus on merkitty punaisin raamein ja oikea vastaus merkittynä vihreällä

Esimerkki 1. Opiskelija on valinnut oikean vastauksen ja saanut pistemääräksi 1/1.

monivalinta_yksi_oikein.PNG

Esimerkki 2. Opiskelija on valinnut väärän vastauksen ja saanut pistemääräksi 0/5.

monivalinta_yksi_vaarin.PNG

Päivitetty 23.04.2018 - Avoin yliopisto
Login