Monivalintakysymys (monta oikein)

Monivalintakysymyksessä (monta oikein) voi opiskelija valita annetuista vastausvaihtoehdoista useamman oikean vastauksen. Tai vastausvaihtoehdoille voi antaa miinus-pisteitä.

 • Valitse kysymyksen tyypiksi Monivalintakysymys (monta oikein)

  uusi_kysymys_monivalinta_monta_oikein.JPG

 • Kirjoita kysymysteksti -kenttään kysymys. Voit editoida kysymystä käytössä olevilla tekstin editointityökaluilla.

  kysymyksen_editointi.JPG
 • "Lisää uusi vastausvaihtoehto" klikkaamalla voit kirjoittaa vastausvaihtoehdot yksi kerrallaan niille varattuihin kenttiin sekä antamalla kullekin vastausvaihtoehdolle pisteet, jotka voivat tässä tapauksessa olla myös miinus -merkkisiä sekä desimaaleja (käytä pistettä erotusmerkkinä englanninkielisessä selaimessa ja pilkkua erotinmerkkinä, jos selaimesi on suomenkielinen).
 • Vastausvaihtoehtojen alla näet ko. kysymyksestä saatavan maksimipistemäärän, joka ei voi mennä miinuksille. Pisteet ovat vähintään 0 (nolla).  Voit myös poistaa vastausvaihtoehtoja.

  vastausvaihtoehdot.JPG

Kysymyksen lisätiedoissa

 • voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja he voivat muokata kysymystä),
 • voit lisätä kysymykselle liitemateriaalin, jonka opiskelija saa auki tentissä. Tenttikoneilla voi avata ainoastaan käytössä olevien ohjelmien avulla avautuvia tiedostoja esim. pdf- tai kuva-tiedostot ja Word- tai Excel-dokumentit. Tiedostot voi myös pakata ZIP -paketiksi. Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.
 • voit kirjoittaa kysymyksen vastausohjeen opiskelijalle,
 • voit lisätä avainsanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa kysymyspankista
 • voit kirjata tietoja arviointikriteereistä (ovat vain tentin opettajien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle)

  kysymyksen_lisätiedot.JPG

  Lopuksi "Tallenna" kysymys, jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

Monivalinta (monta oikein) arviointi tentissä

EXAM arvioi monivalintakysymykset automaattisesti.

Tentin arviointinäkymässä

 • ensimmäisenä näet kysymyksen sekä oikealla opiskelijan vastauksestaan saaman pistemäärän
 • sen jälkeen näet vastausvaihtoehdot sekä vihrein raamein merkittynä opiskelijan oikeat vastaukset ja punaisin raamein väärät vastaukset
 • kunkin vastausvaihtoehdon jälkeen on opiskelijan ko. vastausvaihtoehdosta saama pistemäärä.
 • mikäli olet määritellyt vastausvaihtoehdolle miinus -merkkisen arvosanan, näkyy se pisteissä punaisella merkittynä
 • jos kysymyksen yhteispistemäärä on miinus-merkkinen, antaa Exam pistemääräksi 0.
Päivitetty 23.04.2018 - Avoin yliopisto
Login