Esseekysymys

 • Valitse Kysymyksen tyyppi: Esseekysymys.

kysymyksen_tyyppi.png

 • Kirjoita Kysymysteksti -kenttään kysymys. Käytettävissä on tekstin peruseditointityökalut.

kysymysteksti.png

 • Voit määritellä vastaukselle suosituspituuden sanoina. Huom. Suosituspituus näkyy opiskelijalle vain suosituksena. Opiskelija voi kuitenkin kirjoittaa vastaukseensa enemmänkin sanoja.
 • Arviointiasteikoksi voit valita joko Pisteet tai Hyväksytty / Hylätty. Jos valitse pisteet, määrittele Maksimipisteet -kohtaan ko. kysymyksen maksimipistemäärä (voit käyttää myös desimaaleja pisteellä esim. 1.5).

kysymyksen_arviointi.png

Kysymyksen lisätiedoissa

 • voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja he voivat muokata kysymystä),
 • voit lisätä kysymykseen liitemateriaalin, jonka opiskelija saa auki tentissä. Tenttikoneilla voi avata ainoastaan käytössä olevien ohjelmien avulla avautuvia tiedostoja esim. pdf- ja kuvatiedostot ja Word- ja Excel -dokumentit. Tiedostot voi myös pakata ZIP -paketiksi. HUOM! Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.
 • voit kirjoittaa kysymyksen vastausohjeen opiskelijalle,
 • voit lisätä avainsanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa kysymyspankista
 • voit kirjata tietoja arviointikriteereistä (ovat vain tentin opettajien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle)

kysymyksen_lisatiedot.png

Klikkaa lopuksi "Tallenna", jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

Tentin tenttiperiodi ja kysymykset ovat muokattavissa, vaikka tentti on julkaistu. Muokkausmahdollisuutta on rajattu ensimmäisen ilmoittautuneen jälkeen, muun muassa periodin lyhentäminen ei onnistu. Järjestelmä ilmoittaa, jos muokkausmahdollisuuksia on rajattu.

Esseen arviointi tentissä

Alla on näkymä esseekysymyksen arviointinäkymästä.

 • Ensimmäisenä näet kysymyksen ja siihen mahdollisesti kirjoittamasi vastausohjeen.
 • Seuraavana on opiskelijan kirjoittama vastaus.
 • Pisteet -kohdassa näet tenttiin määrittelemäsi arviointiasteikon ja sen alla olevaan kenttään voit kirjoittaa vastauksen pisteet (positiivinen luku, myös desimaalit pisteillä käyvät esim. 30.5).
 • Näet opiskelijan vastauksen pituuden sekä sanoina että merkkeinä sekä määrittelemäsi suosituspituuden.
 • Voit kirjoittaa opiskelijalle palautetta Palaute opiskelijalle -kenttään (jos tekstieditori ei näy, klikkaa Palaute opiskelijalle -sanan edessä olevaa nuolta). Voit lisätä palautteeseen myös liitteen Lisää liite -kohdassa. Muista tallentaa myös palaute.
 • Essee -kysymys -tentissä voi myös käyttää kysymyskohtaista arviointia. Siitä lisää täällä.

esseen_arviointi.png

 

palaute_opiskelijalle.png

Päivitetty 13.06.2018 - Avoin yliopisto
Login