Kysymyslogiikka ja kysymystyypit

EXAMin kysymyslogiikka

Examissa kysymykset on jaoteltu peruskysymyksiin (kysymyspankissa) ja tenttikysymyksiin (tentissä).

1) Peruskysymys sisältää (osa tiedoista on oletusarvoja):

 • suosituspituus
 • maksimipisteet
 • vastausvaihtoehtojen pisteet (painotettu monivalintakysymys)
 • pisteytystyyppi
 • arviointiohjeet
 • vastausohjeet

Sen sijaan seuraavat tiedot ovat lopullisia eikä niitä voi muokata tenttikontekstissa (jos
kysymys on käytössä useassa tenteissä, muokkaukset tulevat voimaan kaikissa
tenteissä, joissa kysymys on käytössä):

 • kysymysteksti
 • kysymystyyppi
 • julkisuus
 • kysymyksen omistajat
 • asiasanat (tagit)
 • vastausvaihtoehtojen tekstit
 • oikea vastausvaihtoehto (ei-painotettu monivalintakysymys)
 • liite

2) Tenttikysymys mahdollistaa tenttisidonnaisen kysymystiedon esityksen ja muokkauksen

 • Yllämainitut oletusarvot voidaan ylikirjoittaa/muuttaa tenttikohtaisesti
 • Sen sijaan peruskysymyksen lopulliset tiedot (ks. yllä) luetaan suoraan peruskysymyksestä, johon tenttikysymys perustuu.
 • On siis huomioitavaa, että peruskysymyksen lopullisten tietojen muokkaus muokkaa näiltä osin myös kaikkia liitännäisiä tenttikysymyksiä (huom. jos toinen opettaja on kopioinut tentin ja siinä olevat kysymykset ja muokkaa niitä, lopulliset tiedot muuttuvat molempien opettajien tenttien kysymyksissä).
 • Opiskelijoiden tenttisuoritusten kysymykset on suojattu jälkikäteen tapahtuvilta muokkauksilta tekemällä niistä kopiot tenttisuorituksen alkaessa ts. jos opettajana muuttaa tenttikysymyksiä sen jälkeen, kun joku opiskelija on käynyt tentin jo suorittamassa, eivät muutokset tule voimaan ko. opiskelijan tenttikysymyksissä).

Tenttikysymyksen luonti ja muokkaus:

 1. Haku kysymyspankista, jolloin luodaan tenttikysymys ja liitetään siihen peruskysymys. Kopiointia ei siis tehdä. Peruskysymyksen oletusarvoiset tiedot astuvat voimaan uudessa tenttikysymyksessä ja niitä voi muokata jatkossa.
 2. Lisäys suoraan tenttiin. Avataan modaali-ikkuna, jossa luodaan peruskysymys. Luonnin voi perua "peruuta"-napista jolloin kysymystä ei luoda. Kysymys tallentuu ja sen pohjalta luodaan uusi tenttikysymys painamalla tallenna-nappia.
 3. Tenttikysymyksen muokkaus avaa niin ikään samaisen modaali-ikkunan. Tässä näkymässä ei voi muokata kuin niitä tietoja, joille on peruskysymyksessä oletusarvot (ks. yllä).

EXAMin kysymystyypit

Examissa on seuraavanlaisia kysymystyyppejä:

Päivitetty 23.10.2017 - Avoin yliopisto
Login