Kysymyskohtainen arviointi

SIVUA PÄIVITETÄÄN!

Kysymyskohtaisessa arvioinnissa opettaja voi arvioida vastauksia tenttinäkymän sijasta kysymyksittäin. Tentaattorilla ja Arvioijalla voi olla erilaisia oikeuksia yksittäisten vastausten arvioinnissa.

Kysymyskohtaisen arvioinnin saat näkyviin Suoritukset kysymyksittäin -sivulle. Listalla näkyvät kaikki tentissä olevat essee-kysymykset (myös jossain tentin elinkaaren vaiheessa poistetut).  Kysymyksen kohdalla oleva luku kertoo montako vastausta tähän kysymykseen on ja montako niistä on arvioitu. Esim. 2/4 kertoo, että kysymykseen on 4 vastausta, joista 2 on arvioitu. Vihreä oikein -merkki kysymyksen edessä kertoo, että kaikki kysymykset on jo arvioitu.

  • Näkymässä voit valita arvioinnin kohteeksi haluamasi kysymykset. Kysymysten valinnan jälkeen klikkaa "Arvioi valitut" painiketta.
  • Kysymyksen arvioinnin tila voi olla Arvioitu, Arvioimatta, Lukittu.

Kysymyskohtainen arviointi kuva 1

Kysymyskohtaisessa arviointinäkymässä näkyy valittujen kysymysten vastaukset, jotka on jaettu välilehdille: Arvioimattomat vastaukset, Arvioidut vastaukset ja Lukitut vastaukset (joka tarkoittaa että vastaus on tentissä joka on lukittu).
  • Arvioimattomat -tilassa oleviin kysymyksiin Tentaattori ja Arvioija pääsevät tekemään arvioinnin.
  • Arvioidut -tilassa olevien kysymysten arviointia pääsee muokkaamaan Tentaattori sekä Arvioija, jos tentille ei ole annettu arvosanaa. Kun tenttiin on merkitty arvosana (tila on Arvioitu), kysymyksen arviointia voi muuttaa vain Tentaattori.
  • Lukitut -välilehdellä olevien kysymysten arviointia ei pääse muokkaamaan, koska kyseinen vastaus on tentissä, joka arviointi on Lukittu.

Kysymyksen arvioinnin (pisteiden syöttämisen) jälkeen opettaja siirtää kysymyksen Arvioidut -tilaan ja tieto päivittyy myös Kysymysvirran kokonaistilanteeseen. Kun kaikki kyseisen kysymyksen vastaukset on arvioitu, siirtyy kysymys Kysymysvirrassa Valmiit -tilaan.

Huom! Jos peruskysymys on muuttunut sen jälkeen kun opiskelija on sen suorittanut, tulee siitä huomioruutu vastauksen yhteydessä (eli kysymys ei ole aivan sama kuin sivun yläreunan kysymys).

Kysymyskohtainen arviointi kuva 2

Arviointiprosessi

Oikeassa reunassa Kysymysvirta -listassa näkyvät kysymykset, jotka ovat sillä hetkellä valittu arvioinnin kohteeksi sekä niiden tilat arvioinnin, esim. 5/7 on 5 tehtävää arvioimatta. Listasta voit valita kysymykset arviointinäkymään.

Tentaattorina pääset antamaan arvosanan ja lukitsemaan tentin arvioinnin vain tenttikohtaisessa näkymässä (ks. yleisen tentin arviointi):

- Merkitse tentin avosana ja tallenna muutokset, jonka voit vielä muuttaa tentin arviointia. Tentti, johon on merkitty arvosa, mutta ei lukittu, siirtyy ”Arvioidut tenttivastaukset listaan”.

- Kun tentin arviointi on valmis, lukitse arviointi valitsemalla "Lukitse arviointi". EXAM vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy Kyllä-painikkeella. (ks. alla oleva ohje)

Arvioinnin lukitseminen

Jos arviointi on valmis, klikkaa lopuksi Lukitse arviointi -painiketta. EXAM vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy Kyllä-painikkeella. Opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti siitä, että arviointi on tehty ja tässä vaiheessa tentti vapautuu uudelleen suoritettavaksi. Opiskelija näkee arvioinnin tiedot järjestelmästä, mutta hän ei näe enää tenttikysymyksiä eikä tenttivastaustaan.

Opintosuoritus Oodiin

Suoritus ei mene EXAMista suoraan Oodiin, joten huolehdi suorituksen toimittamisesta Oodiin kirjattavaksi samalla tavoin, kuin muissakin tenttisuorituksissa tai kypsyysnäytteissä.

Päivitetty 19.06.2018 - Tiedottajat
Login