Kypsyysnäyteprosessi sähköisenä tenttinä

Opiskelijan näkökulmasta:

 • Opiskelija ilmoittautuu ohjaajalle sähköiseen kypsyysnäytteeseen täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ja lähettämällä sen ohjaajalle sähköpostilla.
 • Jos opiskelija ei ole koskaan kirjautunut EXAMiin, hänen on käytävä kerran kirjautumassa järjestelmään, jotta ohjaaja voi lisätä hänet osallistujaksi kypsyysnäytteeseen.

Tentaattorin näkökulmasta:

 • Tentaattori luo kypsyysnäytteen kypsyysnäyte-tenttityypillä, jossa on valmiina tietyt perustiedot, kuten kielentarkastajat ja yleisohjeet opiskelijalle kypsyysnäytteen teosta.
 • Muilta osin tentin laatiminen tehdään kuten yleisessä tai henkilökohtaisessa tentissä.

Opiskelijan näkökulmasta:

 • Kun tentaattori on luonut kypsyysnäytteen, tieto tentistä lähtee automaattisesti opiskelijalle sähköpostitse (HUOM: yliopiston sähköpostiin!) ja opiskelija varaa ajan kypsyysnäytteeseen EXAMissa.
 • Opiskelijan kirjautuessa EXAMiin varaamaan tenttiaikaa, ko. tentti on valmiina näkyvillä opiskelijan työpöydällä.

Tentaattorin näkökulmasta:

 • Kun opiskelija on tehnyt kypsyysnäytteen, tästä lähtee automaatisesti tieto opettajalle sähköpostitse.
 • Opettaja arvioi tentin sisällön valitsemalla pudotusvalikosta Hyväksytty tai Hylätty ja lisää Palaute-laatikkoon palautteen opiskelijalle. Jos hyväksytty, opettaja klikkaa Lähetä kielentarkastukseen -painiketta.
  • Mikäli kielentarkastusta ei tarvita, opettaja tallentaa Hyväksytty tai Hylätty -arviointinsa ja lähettää tentin rekisteröitäväksi. Huom. toistaiseksi suoritus ei vielä siirry suoraan Oodiin, vaan se on itse toimitettava virkailijalle kirjattavaksi!
  • Mikäli sisältö on Hylätty, opettajan tulee luoda opiskelijalle uusi kypsyysnäyte.

Kielentarkastus:

 • Kielentarkastajat näkevät kielentarkastusta odottavan tentin kielentarkastajien yhteisessä yhteenveto-näkymässä.
 • Kielentarkastaja valitsee yhteenveto-näkymästä tentin arvioitavaksi Ota käsittelyyn -painikkeella.
 • Kielentarkastaja arvioi tentin ja hän kirjoittaa palautetta sekä tarvittaessa liittää liitteen. Lopuksi hän rastittaa "Kielentarkastus hyväksytty" -kohdan.
 • Jos kielentarkastus ei mene läpi, kielentarkastaja toimittaa opiskelijalle EXAMin kautta viestin sekä liitetiedostona lausunnon ja tarkemmat ohjeet.

Opiskelijan näkökulmasta:

 • Opiskelijalle lähtee tieto sähköpostitse (HUOM. yliopiston sähköpostiin) arvioinnin valmistumisesta ja hän voi käydä lukemassa arvioinnin EXAM-järjestelmästä.

HUOM: jos opiskelija ei pääsekään tenttiä suorittamaan eikä vaihda tenttiaikaa (no-show), tentaattorin täytyy kopioida tentti uudelleen opiskelijalle.

Päivitetty 17.08.2018 - Avoin yliopisto
Login