Luo yleinen tentti

Ohje tentaattorille yleisen sähköisen tentin luomiseen EXAM-järjestelmässä.

HUOM! Käytä EXAMia Chromella tai Firefoxilla, järjestelmä ei toistaiseksi tue Internet Explorer -selaimen tai Safarin käyttöä.

 1. Kirjaudu EXAM-järjestelmään omilla yliopiston tunnuksillasi osoitteessa https://exam.uwasa.fi/.
 2. Kirjautumisen jälkeen näet ensin työpöytäsi, jossa on listana aktiiviset tenttisi. Seuraavilta välilehdiltä löytyvät Arvioitavat tentit, Arkistoidut tentit sekä Tenttiluonnokset. Klikkaa oikeasta yläreunasta Uusi tentti -linkkiä.

  uusi tentti.JPG
 3. Valitse Tentin tyypiksi Yleinen tentti.
 4. Hae sen jälkeen opintojakso, johon tentti kuuluu. Hae opintojakso opintojakson koodin tai nimen perusteella. (Kirjoita alkua koodista tai nimestä ja saat listan vaihtoehdoista). Valitse oikea koodi ja opintojakso listasta. * huom. jos etsit opintojaksoa ensimmäisen kerran, sinun täytyy kirjoittaa KOKO koodi ja odottaa hetki opintojakson hakua oodista.

  hae opintojakso-uusi.JPG

 5. Kirjoita tentille nimi esim. Opintojakson nimi (Orvokki Opettajan ryhmä).
 6. Valitse kieli, jolla tentti suoritetaan. Paina Tallenna.

  tentin nimi-uusi.JPG
 7. Sinulle avautuu tentti luonnos-tilassa ja olet tentin Perustiedot-välilehdellä. Tentin perustiedot täytettyäsi seuraavilla välilehdillä luot tentille Kysymykset, Julkaiset tentin ja myöhemmin tarkastelet tentin Suorituksia.
 8. Valitse tentin suoritustyyppi. Onko tentti kokonaissuoritus koko opintojakson laajuudesta vai opintojakson osasuoritus ja tentin arvosana koskee tätä osasuoritusta.
 9. Arvosana-asteikoksi tulee automaattisesti opintojakson tiedoista Oodista joko: 1-5 tai hyv-hyl.
 10. Voit lisätä tarvittaessa tenttiin toisen tentaattorin Tentaattorit-kohdassa. Kirjoita hakukenttään tentaattorin nimestä ensimmäisiä kirjaimia ja valitse listalta oikea tentaattori (HUOM: sininen pohjaväri) ja klikkaa nimeä (huom. tentaattoria ei löydy ellei hän ole käynyt kirjautumassa EXAMiin). Paina Lisää-painiketta.

  tentin perustiedot-uusi.JPG
 11. Sivu jatkuu alaspäin. Samalla tavalla kun lisäät tentaattorin, voit lisätä myös tentille arvioijan, jolla on ainoastaan oikeus arvioida suorituksia, ei muokata tentin perustietoja tai kysymyksiä.
 12. Tentin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot. Vaasan yliopiston tenttikoneilla on käytössä Adobe Reader, Paint, laskin, Notepad, Word, Excel ja OneNote. Erikoistohjelmia ei ole tarjolla, joten tässä kohdassa ei valita mitään.
 13. Tentille voi ladata yhden liitteen. Tenttikoneilla voi avata ainoastaan käytössä olevien ohjelmien avulla avautuvia tiedostoja esim. pdf- tai kuva-tiedostot ja Word- tai Excel-dokumentit. Tiedostot voi myös pakata ZIP -paketiksi. Tentin liitteen lisäksi voi jokaiselle kysymykselle ladata yhden liitteen kullekin.
 14. Kirjaa tarvittaessa opiskelijalle tentin aikana näkyvä ohjeistus.
 15. Kirjaa tarvittaessa opiskelijalle tenttivarauksen aikana näkyvä ohjeistus, eli mitä opiskelijan tulisi ottaa huomioon ennen tenttiin saapumista.
 16. Paina Tallenna ja siirry Kysymykset-välilehdelle.

  tentin perustiedot2-uusi.JPG
 17. Kysymykset lisätään Kysymykset-välilehdellä. Kysymykset lisätään aina aihealueisiin, joita tentissä voi olla yksi tai useampia. Aihealue on joukko esim. tiettyyn aiheeseen, kirjaan tai kysymystyyppiin liittyviä kysymyksiä. Yhteen aihealueeseen voi lisätä yhden tai useampia kysymyksiä.
 18. Kirjoita kullekin aihealueelle kuvaava nimi (pakollinen tieto). Aihealueet näkyvät opiskelijoille tentissä omina sivuinaan.
 19. Aihealueen kuvaus -kenttään voit kirjoittaa opiskelijoille erityisohjeita ko. aihealueen kysymyksistä.
 20. Laittamalla rastin kohtaan "Arvo kysymykset" voit ko. aihealueen sisällä satunnaistaa (arpoa) kysymykset, kun kysymykset ovat samanarvoisia (sama pistemäärä tai hyväksytty-hylätty -asteikko). Tällöin EXAM arpoo kullekin opiskelijalle ko. aihealueesta määritellyn lukumäärän verran kysymyksiä. HUOM! Jos olet ottanut arvonnan käyttöön, kysymyksiä voi aihealueeseen lisätä vain ottamalla arvonnan siksi ajaksi pois käytöstä. Jos tenttiin on määritelty useampia suorituskertoja, arvonta ei yksittäisen opiskelijan kohdalla huomioi edellisiä suorituskertoja.
 21. Aihealueeseen voit lisätä kysymyksiä joko kysymyspankistasi "Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista" tai suoraan tenttiin vihreästä "Lisää uusi kysymys" -painikkeesta.

  lisaa_kysymyksia.JPG

 22. Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista
  1. Klikkaa "Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista"
  2. Rastita ne kysymykset, jotka haluat lisätä tenttiin.
  3. Klikkaa "Lisää valitut"
  Voit hakea kysymyspankissa kysymyksiä opintojakson, tentin sekä avainsanojen mukaan.

  kysymyspankki.JPG
 23. Lisää kysymykset suoraan tenttiin
  Ellei sinulla ole kysymyksiä luotuna kysymyspankkiisi, voit luoda kysymykset suoraan myös tenttiin "Lisää uusi kysymys" -painikkeesta, jolloin niistä syntyy kopio myös kysymyspankkiin. Examiin voi luoda seuraavia kysymystyyppejä:
 24. Tenttikysymysten muokkaaminen tentissä
  Tenttiin lisäämiäsi tenttikysymyksiä pääset muokkaamaan tentissä Asetukset -kohdassa, jossa voit joko muokata kysymystä tai poistaa kysymyksen.

  muokkaa_kysymysta.JPG

  Muuta varoen monessa tentissä olevaa kysymystä
  Jos muokkaat tentissä kysymyksiä, jotka on liitettynä myös toisiin tentteihin, peruskysymyksen lopullisten tietojen (kysymysteksti, kysymystyyppi, julkisuus, kysymyksen omistajat, asiasanat, vastausvaihtoehtojen tekstit, oikea vastausvaihtoehto (ei-painotettu monivalintakysymys), oikea vastausvaihtoehto (ei-painotettu monivalintakysymys, liite) muokkaus muokkaa näiltä osin myös kaikkia liitännäisiä tenttikysymyksiä (huom. jos toinen tentaattori on kopioinut tentin ja siinä olevat kysymykset ja muokkaa niitä, lopulliset tiedot muuttuvat molempien opettajien tenttien kysymyksissä), ks. tarkemmin Examin kysymyslogiikka.
 25. Määritä tentin julkaisemiseen liittyvät asetukset
  Täydennä tentin julkaisemiseen liittyvät tiedot Julkaise-välilehdellä

  julkaise.JPG
 26. Merkitse tenttiperiodi: Tentti alkaa ja Tentti päättyy, eli ajanjakso, jolle tenttiaikoja voi varata. Klikkaa kalenteripainikkeesta (tai kirjoita itse).
  • Kun tenttiin on ilmoittautumisia, tenttiperiodia ei voi enää lyhentää.
  • Tenttiperiodia voi jatkaa rajoituksetta.
 27. Tentin kestoksi voit valita 55 min,  115 min (1 t 55 min), 175 min (2 t 55 min) tai 235 min (3 t 55 min).
  • 55 min tenttiaika valitaan esim. sanakokeisiin ja lyhyisiin opintojakson osasuorituksiin.
  • 115 min tenttiaika valitaan pidempää suoritusaikaa vaativissa opintojaksojen osasuorituksissa tai lyhyempää suoritusaikaa vaativissa koko opintojakson tenteissä.
  • 175 min tenttiaika valitaan kun koko opintojakso (esim. kypsyysnäyte tai tentittävä kurssi, vrt. paperitentti) suoritetaan tenttimällä sähköisen tentin tilassa.
  • 235 min tenttiaika valitaan ainoastaan henkilökohtaisissa tenteissä sellaisille opiskelijoille, jotka tietyistä syistä tarvitsevat pidennetyn tenttiajan.
  • Tenttiaika alkaa varauksen alussa.
  • Myöhästyminen vähentää tenttiaikaa. Puuttuvat 5 minuuttia on varattu tenttikoneelta poistumiseen, jotta seuraava tenttijä voi aloittaa tenttinsä seuraavalla tasatunnilla.
 28. Julkaisuasetuksissa määritellään myös montako kertaa tenttiä voi suorittaa ennen arviointia.
  1. Oletuksena on 1 kerta.
  2. Jos opiskelija ei peruuta yleisen tentin tenttivarausta eikä saavu tenttiin, no-show lasketaan tenttikerraksi ja opettajan tulee vapauttaa opiskelijan suoritus, jotta opiskelija voi ilmoittautua tenttiin uudelleen. Jos opiskelija jättää tulematta henkilökohtaiseen tenttiin tai kypsyysnäytteeseen, suorituskerta on käytetty ja opettajan tulee kopioida tentti uudeksi.
  3. Arvioinnin/vapautuksen jälkeen opiskelija voi ilmoittautua uudelleen yleiseen tenttiin, jos tenttiperiodi on auki.
 29. Ilmoittautumislinkki, jonka opettaja voi lähettää opiskelijoille tai pyytää virkailijaa lisäämään Oodin opetustapahtumalle.
 30. Esikatsele tentti huolellisesti.
 31. Julkaise tentti klikkaamalla Tallenna ja julkaise -painiketta. Tentti tulee julkaisun jälkeen opiskelijoiden varattavaksi. Tiedota opiskelijaa tentistä. Voit vielä muokata ja lisätä kysymyksiä ja pidentää tenttiperiodia julkaisun jälkeen.

  tallenna_ja_julkaise.JPG

Päivitetty 13.06.2018 - Avoin yliopisto
Login