Usein kysyttyä

Huom! Sivu päivitetään kesän aikana käyttöliittymäuudistuksen tuomien muutosten vuoksi.

Selain jumittaa. Mitä teen?

EXAM ei tue käyttöä Internet Explorer -selaimella, joten IE:llä EXAMissa voi ilmetä ylimääräisiä ongelmia.

EXAM -sovelluksessa on ollut jonkin verran ongelmia Internet Explorer -selainta käytettäessä. Suosittelemme tentaattoreita käyttämään EXAM-sovellusta Mozilla Firefox tai Chrome -selaimilla, joilla sovellus toimii luotettavammin. Opiskelijoiden ilmoittautumisen tulisi toimia myös IE-selaimella.

Mistä tiedän, että tenttini on opiskelijoiden tentittävissä?

Ks. Tentin julkaiseminen

Miten jatkan tentin voimassaoloa?

Voit tentaattorina jatkaa tentin voimassaoloaikaa tai muita tietoja jälkikäteen.

 1. Kirjaudu EXAM-järjestelmään omilla yliopiston tunnuksillasi.
 2. Tentit-kohdasta löydät listana kaikki omat tenttisi ja näet voimassaoloperiodit.
 3. Avaa haluamasi tentti klikkaamalla tentin nimeä.
 4. Nyt näet tentin perustiedot. Tenttiperiodi päättyy -kohdasta voit vaihtaa tentin voimassaoloaikaa.
 5. Tallenna.

Kurssillani on useampi tenttikirja, joista opiskelija valitsee, mitkä tenttii. Miten syötän tentin EXAMiin?

Kurssilla voi olla esimerkiksi kolme tenttikirjaa, joista opiskelija valitsee kaksi, jotka hän lukee ja tenttii.

 • Examissa ei ole mahdollista, että opiskelija ilmoittaisi tenttiin ilmoittautuessaan mitkä kirjat on lukenut ja kysymykset tulisivat sen mukaan.
 • Vaihtoehtoina on:
 1. luoda yksi tentti, johon tulee kaikkien kirjojen kysymykset ja opiskelija vastaa vain niihin, jotka on lukenut tai
 2. luoda omat tentit eri kirjakombinaatiota varten. Tällöin tenttiprofiilin nimestä tulee käydä ilmi minkä kirjojen tentistä on kyse, jotta opiskelija osaa ilmoittautuessaan valita oikean tenttiprofiilin. Työläs vaihtoehto!

Miten toimin, jos opiskelijan nimeä ei löydy EXAMista?

Henkilökohtaisessa ja kypsyysnäyte -tentissä tentaattorin tulee määritellä tenttiä luodessaan, kuka voi päästä tenttimään. Opiskelija löytää tentin tiedot EXAMissa suoraan työpöydältään kirjautuessaan EXAMiin.

 • Miksi en löydä opiskelijan nimeä haku-toiminnolla?
  Jos et löydä haulla opiskelijan nimeä, hän ei ole todennäköisesti vielä kirjautunut kertaakaan EXAMiin. Pyydä siis opiskelijaa kirjautumaan.
 • Mistä tunnistan oikean samannimisen opiskelijan?
  Kun luot henkilökohtaista tenttiä tai kypsyysnäytettä, pyydä opiskelijalta opiskelijanumero.
  Jos sinulla on pääsy Oodiin, numero löytyy myös sieltä opiskelijan tiedoista.

Voiko EXAM-tentissä olla useampi tentaattori?

EXAM-tenttiin tentaattori voi itse lisätä kollegoita.

 • Samassa tentissä voi olla kaksi tai useampi tentaattori - ja molemmat voivat tarvittaessa muokata tentin tietoja sekä tentissä olevia kysymyksiä. (Huom. kuitenkin vain yhdellä tentaattorilla on mahdollisuus muokata kysymyksiä kysymyskirjastossa eli kysymyksillä voi olla vain yksi omistaja. Kysymyskirjaston kysymykset ovat tarpeellisia lähinnä niissä tilanteissa, jos samoja kysymyksiä käytetään eri tenteissä: esimerkiksi jos on eri tentit pääaine- ja sivuaineopiskelijoille, mutta joissa halutaan käyttää osin samoja kysymyksiä).
 • Samalla kurssilla voi tarvittaessa olla myös useampi tentti eri tentaattoreille (esimerkiksi luennot ja kirjallisuus), mutta tuolloin opiskelijan on käytävä ne eri aikaan tenttimässä.

Miten toimin, kun EXAM-tenttini siirtyy toiselle tentaattorille?

Tentaattori voi itse siirtää EXAM-tenttinsä kollegalleen.

 1. Avaa tenttisi perustiedot -näkymään.
 2. Lisää tenttiin kollegasi Lisää tentaattori -painikkeesta.
 3. Kirjoita hakukenttään osa sukunimestä ja klikkaa lopuksi listalta nimi aktiiviseksi (sinipohjainen).
 4. Klikkaa Tallenna-painiketta.
 5. Poista lopuksi nimesi tentistä klikkaamalla sinipohjaista nimeäsi Tentaattori -kohdasta.
  Nyt kollegasi voi tarvittaessa muokata ko. tentin kysymyksiä.
 • Voit vaihtaa kollegasi myös kysymyspankin kysymysten omistajaksi (eli kysymyspankin kysymykset voivat olla vain yhden tentaattorin nimissä).
 • Muutoin kollegasi ei pääse muokkaamaan kysymyspankin kysymyksiä.
 • (Kysymyspankista voit lisätä kysymyksiä eri tentteihin.)
 1. Klikkaa Kysymyspankki -painiketta. Näet kaikki sinun nimissäsi olevat kysymykset.
 2. Kirjoita Tentti-hakukenttään ehdoksi tentin koodi tai osa nimestä.
 3. Saat listan ko. tenttiin liitetyistä kysymyksistä.
 4. Klikkaa valintaruutu -painiketta harmaassa Kysymys -kentässä, jolloin saat valittua yhdellä kertaa kaikki kysymykset (tai halutessasi valitse yksittäisiä).
 5. Kirjoita tentaattorin nimi ja valitse henkilön nimi tekstikenttään.
 6. Klikkaa Vaihda omistaja -painiketta.

Miten tulostan tenttivastauksen?

 • Voit tarvittaessa tulostaa opiskelijan vastauksen EXAM-järjestelmästä: avaa työpöydältäsi arvioitavana oleva tenttisuoritus opiskelijan nimestä ja klikkaa yläreunasta Tulosta -painiketta.
 • Saat tulostettua yhdellä kertaa opiskelijan tentin kokonaisuudessaan eli kaikki vastaukset sekä tiedot tenttisuorituksesta (mm. tentin kesto ja vastauksen pituus).

Miten toimin, jos opiskelija on keskeyttänyt tentin?

Keskeytyksen syynä voi olla joko opiskelijan valinta tai tekninen vika.

 • Jos opiskelija on keskeyttänyt omasta valinnastaan yleisen tentin (kuten yleisessä tenttitilaisuudessa) klikkaamalla EXAMissa Keskeytä -painiketta, tentaattorin EI tarvitse tehdä mitään EXAM-järjestelmässä. EXAMiin jää merkintä "Keskeytetty". Opiskelija voi ilmoittautua uudelle tenttiajalle.
 • Jos opiskelijan keskeytyksen syynä on yllättävä tekninen vika (esimerkiksi sähkökatko tai ongelma järjestelmässä), opiskelijan tulee ilmoittaa tentaattorille tilanteesta ja tentaattori voi halutessaan arvioida ennen vikaa tallentuneen version.

Miten voin vapauttaa tentin suorituskerrat opiskelijalle?

Tentille voidaan määritellä rajattu määrä suorituskertoja. Jos opiskelija on käyttänyt kaikki yrityksensä, hän ei voi ilmoittautua tenttiin uudelleen ennen kuin tentaattori on vapauttanut suorituskerrat.

Voit vapauttaa tentin suorituskerrat opiskelijalle seuraavasti:

 1. Kirjaudu EXAMiin ja valitse työpöydältäsi oikea tentti.
 2. Avautuvan sivun yläreunassa on linkit keskeytettyihin suorituksiin sekä no-show-tapauksiin. Klikkaa sitä linkkiä mistä opiskelijan yritykset löytyvät.
 3. Klikkaa avautuvasta listasta opiskelijan nimen perässä olevaa Vapauta-nappia.
  Nyt opiskelija pääsee ilmoittautumaan uudestaan tenttiisi.

Sähköinen tentti englanniksi

 • Tentaattori laatii tentin perustiedot englanniksi ja opiskelija valitsee itse haluamansa kielen käyttöliittymään.
  huom. vaihda tentin perustietoihin English -määrite
  tentin kieli.jpeg
 • Opiskelijalle automaattiset viestit EXAM-järjestelmästä lähtevät aina sillä käyttöliittymäkielellä, jolla opiskelija on viimeksi EXAMia käyttänyt.

Miten voin perua julkaistun tentin?

EXAMissa EI valitettavasti ole Peru julkaiseminen -painiketta. Sen sijaan on toimittava seuraavasti:

 • Jos ilmoittautumisia tai suorituksia on jo tehty ko. tenttiin, tentaattori muokkaa tentin voimassaoloajan päättyneeksi, jolloin uudet opiskelijat eivät voi enää ilmoittautua tenttiin.
 • Työpöydän yhteenveto-näkymässä tentaattori pääsee myöhemminkin käsiksi opiskelijoiden suorituksiin.

Miten kopioin vanhan tentin uuden pohjaksi?

Näin voit kopioida vanhan tentin kysymyksineen uuden pohjaksi muokattavaksi.

 1. Valitse Tentit -näkymä.
 2. Etsi tentti ja klikkaa kopioitavan tentin kohdalta Kopioi -painiketta.
 3. Tenttilistan loppuun ilmestyy ko. uusi tentti **Copy_tentin nimi**.
 4. Avaa tentti klikkaamalla tentin nimeä.
 5. Nimeä tentti uudelleen ja muokkaa tarvittaessa aihealueita ja kysymyksiä:
  Voit poistaa aihealueen kysymyksineen: klikkaa jakoavain -kuvaketta ja valitse Poista (tai Tyhjennä, jos haluat säilyttää aihealueen nimen, mutta poistaa sen alta vanhat kysymykset)

  poista aihealue.JPG
  Voit poistaa osan kysymyksistä (klikkaa rataspainiketta kysymyksen kohdalta ja valitse Muokkaa tai Poista). Voit myös lisätä uusia kysymyksiä.

  poista kysymys.JPG
 6. Tallenna ja julkaise tentti.

Päivitetty 23.04.2018 - Avoin yliopisto
Login