Ohjeet opettajalle

Mikä EXAM on?

EXAM on järjestelmä, jolla opettaja luo ja hallinnoi sähköisiä tenttejä, jotka opiskelija suorittaa itsenäisesti Tervahovin meren puoleisessa päädyssä 1. kerroksessa sijaitsevassa sähköisen tentin tilassa D123 opettajan tentille asettaman tenttiperiodin puitteissa valitsemanaan ajankohtana ma-pe klo 8-20 sekä la klo 12-15 yleisinä lauantaitenttipäivinä.

  • Sähköisen tentin tilassa on tallentava kameravalvonta (kuva ja ääni).
  • Tietokoneissa on selain, Adobe Reader, Word, Excel, OneNote, Laskin, Paint ja Notepad. Opiskelijat voivat avata koneilla Word-, Excel-, OneNote-, pdf- tai kuvatiedostoja, ei esim. PowerPoint-tiedostoja.
  • Koneilla on rajoitettu verkkoyhteys ja selaimella pääsee vain EXAM-tenttisovellukseen, muille verkkosivuille pääsy on estetty. Muistitikkujen tai cd-levyjen käyttö on estetty.
  • Tilassa on yhteensä 25 työpistettä, joista kaksi on esteetöntä, joihin voi tulla pyörätuolilla ja pöydän korkeus on sähköisesti säädettävissä.

Sähköisenä tenttinä voi suorittaa yleisiä tenttejä tai henkilökohtaisia tenttejä (tietylle opiskelijalle/opiskelijoille osoitettu henkilökohtainen tentti tai kypsyysnäyte). Sähköinen tentti voi olla kurssin osa- tai kokonaissuoritus.

Sähköisen tentin tekemiseen varattu aika on yleensä 2 tuntia ja 55 min (tai 1 t 55 min tai 55 min). Myöhästyminen vähentää tenttiaikaa.

Käyttöönotto

Opettaja voi halutessaan ottaa EXAMin käyttöön kurssillaan yhtenä osaamisen todentamisen muotona.

EXAMiin kirjaudutaan yliopiston tunnuksilla osoitteessa https://exam.uwasa.fi/.

Sähköisen tentin hyödyt opettajalle

  • Jokaista tenttiä ei tarvitse erikseen laatia (ajansäästö pitkällä aikavälillä)
  • Kysymykset ovat tallessa kysymyspankissa jatkokäyttöä varten
  • Vastausten parempi luettavuus
  • Opintojaksolla voi olla useampi tentaattori tenttejä käsittelemässä
  • Opiskelija tulee tenttiin paremmin valmistautuneena, koska opiskelija voi itse päättää tentin ajankohdan ja koska tenttikirjoja on paremmin saatavilla tenttisuoritusten jakautuessa tenttiperiodille
  • Tenttipaperit aina mukana!
Päivitetty 09.02.2018 - Avoin yliopisto
Login