Ohjeet opettajalle

Mikä EXAM on?

EXAM on järjestelmä, jolla opettaja luo ja hallinnoi sähköisiä tenttejä. Tentit suoritetaan sähköisen tenttimisen tilassa D123, tenttiperiodin puitteissa, yliopiston aukioloaikoina joko arkisin tai yleisinä lauantaitenttipäivinä.

  • Sähköisen tentin tilassa on tallentava kameravalvonta (kuva ja ääni).
  • Tietokoneissa on selain, Adobe Reader, Word, Excel, OneNote, Laskin, Paint ja Notepad. Opiskelijat voivat avata koneilla Word-, Excel-, OneNote-, pdf- tai kuvatiedostoja, ei esim. PowerPoint-tiedostoja.
  • Koneilla on rajoitettu verkkoyhteys ja selaimella pääsee vain EXAM-tenttisovellukseen, muille verkkosivuille pääsy on estetty. Muistitikkujen tai cd-levyjen käyttö on estetty.
  • Tilassa on yhteensä 25 työpistettä, joista kaksi on esteetöntä, joihin voi tulla pyörätuolilla ja pöydän korkeus on sähköisesti säädettävissä.

Sähköisenä tenttinä voi suorittaa yleisiä tenttejä tai henkilökohtaisia tenttejä (tietylle opiskelijalle/opiskelijoille osoitettu henkilökohtainen tentti tai kypsyysnäyte). Sähköinen tentti voi olla kurssin osa- tai kokonaissuoritus.

Sähköisen tentin kesto voi olla 55/115/175 minuuttia. Myöhästyminen vähentää tenttiaikaa.

Käyttöönotto

Opettaja voi halutessaan ottaa EXAMin käyttöön kurssillaan yhtenä osaamisen todentamisen muotona.

EXAMiin kirjaudutaan yliopiston tunnuksilla osoitteessa https://exam.uwasa.fi/.

Sähköisen tentin hyödyt opettajalle

  • Jokaista tenttiä ei tarvitse erikseen laatia (ajansäästö pitkällä aikavälillä)
  • Kysymykset ovat tallessa kysymyspankissa jatkokäyttöä varten
  • Vastausten parempi luettavuus
  • Opintojaksolla voi olla useampi tentaattori tenttejä käsittelemässä
  • Opiskelija tulee tenttiin paremmin valmistautuneena, koska opiskelija voi itse päättää tentin ajankohdan ja koska tenttikirjoja on paremmin saatavilla tenttisuoritusten jakautuessa tenttiperiodille
  • Tenttipaperit aina mukana!
Päivitetty 18.01.2019 - Avoin yliopisto
Login