Tentin valvonta

  • Sähköisessä tentissä ovat voimassa yliopiston kulunvalvontaa, opintosuoritusten arviointia ja tietojärjestelmien käyttöä koskevat säännöt.
  • Tenttitilassa on sekä reaaliaikainen että tallentava videovalvonta, joka tallentaa myös äänet.
  • Tentin ollessa kesken, tilasta poistuminen on kielletty. Mikäli opiskelija poistuu tilasta kesken tentin jatkaakseen sitä uudelleen, tentti hylätään.
  • Tenttitilassa tulee työskennellä hiljaa, eikä muiden tenttijöiden kanssa keskustelu ole sallittua.
Päivitetty 28.10.2016 - Verkkotoimitus
Login