Sähköinen tenttiminen

**Ohjesivuja päivitetään**

OPISKELIJA! EXAM-tenttisuoritusta ei kirjata rekisteriin ennen kuin olet ilmoittautunut läsnäolevaksi lukukaudelle/lukuvuodelle.

Vaasan yliopistossa on käytössä sähköisen tenttimisen järjestelmä EXAM. Sähköisinä tentteinä suoritetaan sekä kurssien yleisiä tenttejä että kypsyysnäytteitä.

Sähköinen tenttipalvelu EXAM on avoin kaikille, joilla on voimassa oleva Vaasan yliopiston käyttäjätunnus. EXAMin tarkoituksena on tukea opiskelijoiden joustavampaa tenttimistä ja se on osa yliopiston laajempaa strategista tavoitetta tukea joustavampia opintojen suorittamisen tapoja. Tällä hetkellä Vaasan yliopiston opiskelijat voivat tenttiä sähköisesti ainoastaan Vaasassa.

Tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni).


Miten EXAM toimii (yleinen tentti)?

Kypsyysnäytettä ja henkilökohtaista tenttiä ei löydy järjestelmästä, jos opiskelija ei ole sopinut asiasta tentaattorin kanssa. Haluatko tehdä kypsyysnäytteen EXAMissa?

 1. Opettaja lisää tentin perustiedot ja kysymykset EXAMiin.
 2. Opiskelija ilmoittautuu tenttiin EXAM-järjestelmässä.
 3. Opiskelija saa ilmoittautumisesta yliopiston sähköpostiosoitteeseensa automaattisen vahvistusviestin, jossa kerrotaan opiskelijalle arvottu kone EXAM-tenttitilassa.
  (Opettajille lähetetään automaattisesti kerran viikossa sähköposti, jossa on tietoa mm. tenttiin ilmoittautuneista ja arvioitavista tenteistä.)
 4. Opiskelija ei tarvitse avainta tenttisaliin kulkua varten. Opiskelija jättää ylimääräiset tavaransa EXAM-tenttitilan ulkopuolella olevaan lukittavaan lokerikkoon ja suorittaa tentin EXAM-tenttitilassa.
 5. Tentin jälkeen opiskelija tyhjentää lokeron heti, että se on käytettävissä seuraavalle tenttijälle. HUOM! Lokerikko avautuu automaattisesti viisi tuntia sen sulkemisesta.
 6. Opettaja saa tiedon suoritetusta tentistä sähköpostitse.
 7. Opettaja tarkistaa ja arvioi tentin sekä lukitsee arvioinnin.
 8. Opiskelija saa sähköpostitse tiedon lukitusta arvoinnista. Opiskelija kirjautuu EXAM-järjestelmään lukeakseen arvosanan ja mahdollisen kirjallisen palautteen.
 9. Opettaja ilmoittaa arvosanan virkailijalle kirjattavaksi oodiin.

Käyttöehdot

Käyttäessään sähköistä tenttipalvelua opiskelija sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja. Samalla hän antaa suostumuksen tallentavaan videovalvontaan tenttitilassa ja siihen, että kulunvalvonnan, videovalvonnan ja tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.

 1. Sähköisessä tentissä noudatetaan Vaasan yliopiston tutkintosääntöä ja Perustutkintojen opintosuoritusten arviointia ja tenttien järjestämistä koskevia ohjeita.
 2. Sähköisessä tentissä on voimassa Vaasan yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt (portaalissa).
 3. Sähköiseen tenttimiseen tarkoitetussa tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni).

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sähköisestä tenttijärjestelmästä

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste tallentavasta videovalvonnasta

Lisätietoja sähköisestä tenttipalvelusta exam(at)uva.fi.

Henna Toivola Henna Toivola 
Asiantuntija, tietojärjestelmät
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja opetuksen palvelut
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8186
Luotsi L120 
Kaisa Savolainen Kaisa Savolainen 
Asiantuntija, tietojärjestelmät
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja opetuksen palvelut
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
Luotsi L120 
X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 14.08.2019 - Verkkotoimitus
Login