Opintojen suorittamistavat

Opintojen suorittamistavat ja opintosuoritusten arviointi käyvät ilmi opinto-oppaiden ja WebOodi-tietojärjestelmän opintojaksokuvauksista sekä opetusaikatauluista.

Opetus ja opintosuoritukset tulee järjestää niin, että opiskelijat voivat edetä opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja suorittaa tutkinnon säädetyssä ajassa.

Periodijärjestelmässä opettajat voivat järjestää antamaansa opetukseen liittyvät tentit tai muun arvioinnin opetusperiodin aikana. Opetukseen osallistuminen on siten tärkeää ja hyödyllistä opintojen sujumisen sekä jatkuvan arvioinnin kannalta.

Opintosuorituksen arvioimiseksi voidaan järjestää kirjallinen tentti, josta on kaksi uusintamahdollisuutta. Opintojen arvioimiseksi voidaan järjestää myös suullinen kuulustelu tai ne voidaan arvioida esim. harjoitustyöllä, luento- tai oppimispäiväkirjalla, oppimistuloksia esittelevän portfolion perusteella, välikokeella tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Joihinkin opintoihin vaadittavan lähtötason osoittamiseksi voidaan järjestää myös tasokokeita ja opintojakson aikana välikokeita.

Opettaja laatii antamaansa opetukseen liittyvät tentit ja muun oppimisen arvioinnin. Jos opintojaksoon sisältyy tentti, siitä järjestetään opetuksen päätteeksi ns. perioditentti ja kaksi uusintatenttiä. Tenttien ajankohdat vahvistetaan opetussuunnitelman yhteydessä.

Uusintatenttejä sekä sellaisia tenttejä, joita ei ole järjestetty opetusperiodin aikana, järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin sekä tenttiviikoilla. Nämä keskitetysti järjestettävät tentit alkavat perjantaisin ja lauantaisin klo 12.00 ja muina päivinä klo 14.00. Tentit kestävät kolme tuntia.

Perustutkintojen arvostelua ja tenttien järjestämistä koskevat ohjeet löytyvät kohdasta Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet > Opiskelua ja tutkintoja koskevat määräykset ja ohjeet sekä sivulta Keskitetysti järjestettävät tentit.

Sähköinen tenttipalvelu

Opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseksi ja opiskelun tukemiseksi yliopistossa on käytössä myös sähköinen tenttipalvelu EXAM.

Lisätietoja palvelusta kohdassa Sähköinen tenttiminen.

Itseopiskelutilat

Kampuksella on itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja opiskelijoiden itseopiskelu- ja ryhmätyötiloja. Tilat sijaitsevat Tervahovin 1. kerroksessa, Fabriikin 2. kerroksessa sekä Tritoniassa. Opiskelijat voivat näiden lisäksi käyttää itseopiskeluun ja ryhmätöihin vapaita luokkatiloja. 

Tarkempia tietoja Tervahovin ja Fabriikin itseopiskelutiloista on kohdassa Palvelut kampuksella > Tilat > Itseopiskelutilat. Tritonian tiloista on lisätietoja Tritonian verkkosivuilla kohdassa Varaa ryhmätyötila.

Päivitetty 25.07.2018 - Opiskelijat
Login