Valmistuvalle


Valmistuvan opiskelijan on itse huolehdittava, että kaikki vaadittavat opintosuoritukset on todistuspyyntöä jätettäessä hyväksytty ja merkitty opintorekisteriin. Myös kandidaatin tutkielman, pro gradu -tutkielman tai diplomityön ja kypsyysnäytteen tulee olla hyväksytty. Vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi valmistua.

Koska kypsyysnäytteen tulee olla hyväksytty ennen todistuspyynnön takarajaa, on kypsyysnäytteeseen hyvä ilmoittautua välittömästi, kun tutkielma on jätetty lopullisessa muodossaan tarkastettavaksi. Myös kypsyysnäytteelle on varattava normaali 30 päivän tarkastusaika. Muista lukea myös ohjeet kypsyynäytteen kirjoittajalle. Tutkielman tarkastamiseen varattava aika riippuu oppiaineista ja tarkastajista. Normaali pro gradu -tutkielman tai diplomityön tarkastamisaika on neljä viikkoa.

Otathan huomioon riittävän aikaisessa vaiheessa, että opinnäytetyön tulee täyttää myös alkuperäisyyden ja lähdeviitteiden osalta annetut vaatimukset. Kaikki opinnäytetyöt tarkistetaan Turnitin plagiaatintunnistusohjelmalla.

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot, voit pyytää tutkintotodistuksen. Tutkinnon sisältö on hyvä tarkistuttaa hyvissä ajoin ennen todistuspyyntölomakkeen jättämistä. Ota yhteyttä omaohjaajaasi.

Yliopistojen opiskelijapalautekysely Kandipalaute on valtakunnallinen kysely, jolla selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittavien tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Yliopisto käyttää kyselyn tuloksia koulutuksen kehittämiseen ja laadun arviointiin. Kyselyyn vastaavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot. Kysely on osa kandidaatiksi valmistumisen prosessia. Osallistut kyselyyn todistuspyynnön jättämisen yhteydessä. Kyselyn lopuksi sinut ohjataan takaisin todistuspyyntölomakkeeseen. Kaikki kyselyyn vastanneet osallistuvat arvontaan.

Tutkintotodistukseen merkittävät pääaineiden ja sivuaineiden arvosanat lasketaan opintosuoritusten arvosanoista opintopistemäärää painottavana keskiarvona. Keskiarvot näkyvät virallisesta opintosuoritusotteesta. Arvosanojen määräytymisen voit tarkistaa Opintosuoritusten arvostelu ja rekisteröinti -sivulta.

Kaikki valmistuvat saavat tutkintotodistuksen yhteydessä erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun englanninkielisen selvityksen tutkintoon kuuluvista opinnoista (Diploma Supplement) sekä englanninkielisen opintosuoritusotteen.

Kaikkia opiskelijoita koskevat valmistumispäivämäärät löydät sivun oikeasta laidasta kohdasta Valmistumispäivät. Sen alla on tarkempaa tietoa mm. publiikeista.

Tarkemmat koulutusalakohtaiset valmistumiseen liittyvät ohjeet (mm. tutkielman toimittamisesta) löydät myös sivun oikeasta laidasta.

Päivitetty 05.07.2019 - Verkkotoimitus
Login