Työelämäpalaute


Työelämäpalautteella saadaan tietoa yliopisto-opetuksen työelämärelevanssista, valmistuneiden ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta sekä tutkinnon suorittaneiden tyytyväisyydestä koulutuksen tuomaan osaamiseen työmarkkinoiden tarpeiden näkökulmasta. Työelämäseurantojen tuloksia voidaan hyödyntää mm. uraohjauksessa sekä opetuksen suunnittelussa.

Urapalveluissa kerätään palautetta valmistuneiden sijoittumisesta työelämään sekä vuosi että viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Uraseurannalla kerätään tietoa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanteesta, kun valmistumisesta on kulunut viisi vuotta. Uraseuranta toteutetaan jatkossa joka vuosi. Myös tohtorin tutkinnon suorittaneille tehdään uraseuranta kahden vuoden välein.

Lisäksi ammattiliitot keräävät palautetta vastavalmistuneilta.

Päivitetty 08.08.2017 - Opiskelijat
Login