Palautteen antaminen


Yliopisto kerää palautetta opiskelun ja opetuksen sekä niitä koskevien palveluiden kehittämiseksi ja laadun arvioimiseksi.

Yliopiston keskeiset opiskelua ja opetusta koskevat palautteet ovat kurssi-, kandi-, maisteri- ja alumnipalaute.

Palautejärjestelmien tavoitteena on motivoida opiskelijoita vaikuttamaan sekä osallistumaan opetuksen, koulutuksen ja oppimisen sekä niihin liittyvien palveluiden kehittämiseen.

Palautejärjestelmät sisältävät eri lähteistä saatavan koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen liittyvän palautteen.

Myös ylioppilaskunta ja ainejärjestöt keräävät palautetta ja ovat mukana kehittämässä yliopiston palautekulttuuria.

Lisätietoa opiskeluun liittyvän palautteen antamisesta on opiskelijoiden portaalissa kohdassa

Päivitetty 25.06.2019 - Verkkotoimitus
Login