Miten haen erityisjärjestelyitä?

Mikäli tarvitset erityistä tukea ja ohjausta tai erityisjärjestelyitä opiskelun, tenttien tai kypsyysnäytteen suorittamisen tueksi ota yhteyttä opintopsykologiin.

Ota yhteyttä opintopsykologi Ray Ohtoseen joko jo ennen opintojen tai opintojakson aloittamista tai mikäli kyseessä on lyhytaikainen/äkillinen tarve (esim. käden murtuminen), mahdollisimman pian tarpeen ilmenemisen jälkeen. Näin opetuksen erityisjärjestelyt ehditään ottaa huomioon opetuksen ja opetustilojen suunnittelussa.

Erityisjärjestelyitä haetaan Opintojen erityisjärjestelyt -hakemuksella. Voit tulostaa sen tältä sivulta, lisäksi hakemuksia saa opintopsykologilta. Muista allekirjoittaa hakemus!

Hakemuksessa määrittelet, millaisia erityisjärjestelyitä tarvitset ja perustelet ne. Liitä hakemukseen ne alkuperäiset asiantuntijalausunnot (esim. lääkärin, psykologin, puheterapeutin tai vastaavan todistus), joista ilmenee perusteet erityisjärjestelyiden hakemiselle.

Toimita hakemus ja asiantuntijalausunnot opintopsykologi Ray Ohtoselle, joka keskustelee kanssasi erityisjärjestelyistä. Muista varata opintopsykologilta keskusteluaika Moodlen dashboardissa etukäteen!

Tapaamisen jälkeen opintopsykologi tekee suosituksen erityisjärjestelyistä. Jos suositus koskee keskitettyjä tenttijärjestelyitä, saa tenttijärjestelyistä vastaava assistentti tiedon hakemuksen 2. sivun suosituksesta. Jos suositus koskee opinnäytetyön yhteydessä suoritettavaa kypsyysnäytettä, saa kypsyysnäytteen käytännön järjestelyistä vastaava assistentti tiedon suosituksesta.

Opintopsykologi toimittaa sinulle kopion hakemuksestasi ja suosituksesta sekä palauttaa samalla asiantuntijalausunnon. Alkuperäinen hakemus ja suositus jää opintopsykologin arkistoon. Suositus säilytetään korkeintaan opiskeluoikeutesi ajan, ellet pyydä sitä poistettavaksi arkistosta jo aikaisemmin.

Suositus on voimassa siinä mainitun ajan. Tarvittaessa voit hakea erityisjärjestelyitä uudelleen, esim. mikäli tilanteesi muuttuu tai opintosi jatkuvat ja tarvitset erityisjärjestelyitä suosituksen voimassaoloajan jälkeen.

Käytä suositusta sopiessasi erityisjärjestelyistä opettajien kanssa. Voit esittää opettajalle pelkästään hakemuksen toisen sivun eli varsinaisen suosituksen. Hakemus on luottamuksellinen ja terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 § 1 mom kohta 25). Opintopsykologin lisäksi opettajat eivät näe hakemuksesi perusteena olevia asiantuntijalausuntoja, ellet itse halua niitä heille näyttää.

Erityisjärjestelyiden on tarkoitus turvata sinulle mahdollisuus oppia ja osoittaa osaamisesi. Muistathan kuitenkin, että opintojakson opettaja arvioi ja määrittelee erityisjärjestelyiden toteutuksen opintojakson tavoitteiden pohjalta. Erityisjärjestelyiden ei tule estää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista.

 Päivitetty 15.02.2019 - Opiskelijat
Login