Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Ilmoittautumisvelvollisuus

Yliopistolain (24.7.2009/558) mukaan jokaisen opiskelijan on ilmoittauduttava joka lukuvuosi yliopistoon joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi.

Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia tutkinto-opiskelijoita, sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoita.

Läsnäolevaksi ilmoittautuu opiskelija, joka aikoo seurata opetusta, osallistua harjoituksiin ja tentteihin tai tekee tutkielmaa. Myös sivuaineopintoja muualla suorittavan sekä opiskelijavaihdossa olevan opiskelijan on ilmoittauduttava läsnäolevaksi kotiyliopistoonsa. Vain läsnäoleva ja päätoimisesti opiskeleva opiskelija voi saada opintotukea.

Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija ei voi suorittaa opintoja Vaasan yliopistossa eikä olla ylioppilaskunnan jäsen. Poissaolevaksi voi ilmoittautua esim. varusmiespalveluksen vuoksi. Jos poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija haluaa jatkaa opintojaan samana lukuvuonna, hän voi tehdä läsnäoloilmoittautumisen ilmoittautumisaikana WebOodissa tai muuna aikana Ooditukeen (oodituki(at)univaasa.fi).

HUOM. Uusi opiskelija, katso uusille opiskelijoille suunnatusta osiosta sivulta Ilmoittautuminen yliopistoon kohta 2. Ilmoittautuminen poissaolevaksi opiskelijaksi.

Mikäli olet viimeksi ilmoittautunut yli lukuvuosi sitten, tulee sinun hakea opiskeluoikeuden palauttamista kirjallisesti Hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi -lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet lomakkeesta.

Yliopistolain mukaan kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunnan menot rahoitetaan mm. jäsenmaksuilla, joita ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä jäsentensä suoritettavaksi. Jäsenmaksun maksamista valvoo yliopisto.

Opiskelija- ja opintosuoritustietoja siirretään kuukausittain Kelalle. Kela saa tiedot ilmoittautuneista, tutkinnon suorittaneista ja opintonsa keskeyttäneistä.

Ilmoittautumisasioihin liittyvissä kysymyksissä voit kysyä apua omaohjaajaltasi ja ylioppilaskunnan palvelutoimistosta.

Päivitetty 21.10.2019 - Verkkotoimitus
Login