Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä tekniikan opintojaksoille ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen säännöt

Vain läsnäolevaksi ilmoittautunut voi suorittaa opintoja lukuvuoden aikana.

Kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan hyvissä ajoin, viimeistään 7 päivää ennen opintojakson alkamista (syksyn ensimmäisillä kursseilla poikkeavat ilmoittautumisajat). Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa. Kursseille ilmoittautuminen WebOodissa on tärkeää, koska opettajat voivat lähettää tietoja WebOodin kautta sähköpostitse kurssille/ryhmään ilmoittautuneille opiskelijoille. Lisäksi ilmoittatumistietoja voidaan käyttää opintojen järjestelyiden suunnitteluun.

Jos haluat peruuttaa osallistumisesi opintojaksolle, on siitä ehdottomasti ilmoitettava opintojakson opettajalle. Peru ilmoittautumisesi myös WebOodissa.

Tentteihin ilmoittaudutaan aikaisintaan 45 päivää ja viimeistään 5 päivää ennen tenttiä.

Opetukseen osallistuminen

Opintojaksojen pakollisista suorituksista ja pakollisesta osallistumisesta lähiopetukseen ilmoitetaan opintojaksokuvauksissa. Ensimmäisellä luennolla opettajat antavat yleensä opintojaksoon liittyvää keskeistä tietoa, joten ensimmäiselle luennolle osallistuminen voi olla välttämätöntä opintojakson suorittamiseksi. Viimeisellä luennolla voidaan kerrata opintojakson asioita, antaa tarkempia tietoja tentistä ja kerätä palautetta. Opintojakson materiaali jaetaan yleensä luennoilla tai verkon kautta (esim. Moodle-oppimisympäristö).

Opintojakson kaikki eri osiot/osasuoritukset on pääsääntöisesti tehtävä samana lukuvuonna.
Mikäli opintojaksosta kirjataan opiskelijarekisteriin opiskelijan tietoihin näkyville opintojakson osasuorituksia, voi opiskelija tehdä osasuorituksia myös muina vuosina (lähivuodet) oppiaineen ohjeistuksen mukaisesti. Kirjallisten töiden (harjoitustöiden, raporttien ja opinnäytetöiden) laadinnassa tulee noudattaa kirjoitusohjeita.  Opiskelussa tulee noudattaa Perustutkintojen opintosuoritusten arvostelua ja tenttien järjestämistä koskevia ohjeita, jotka löytyvät Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet -sivuilta.

Päivitetty 12.01.2018 - Opiskelijat
Login