Humanistisen koulutusalan (kielet ja viestintätieteet) opintojaksoille ilmoittautuminen

Kaikille humanistisen koulutusalan opintojaksoille ilmoittaudutaan etukäteen WebOodissa. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2019-2020 opetukseen alkaa torstaina 22.8.2019 klo 8.00.

Ilmoittautumisen säännöt

Jokaisen opintojakson ilmoittautumistapa ja -aika on mainittu Lukkarissa kyseisen opintojakson aikataulun lisätiedoissa. Lisätiedoissa myös mainitaan, mikäli kurssille tehdään ryhmäjako, eli ryhmään päässeet ilmoitetaan ennen opetuksen alkua. Ilmoittautumisen ajankohta (oletko ensimmäinen vai viimeinen) ei vaikuta ryhmään pääsyyn, vaan valintaperusteita voivat olla esim. pääaine/opintosuunta, vuosikurssi, pääaineen/opintosuunnan opintopisteet, kokonaisopintopistemäärä.

Mikäli jostain kurssista järjestetään useampi ryhmä, niin ilmoittaudu ryhmään/ryhmiin, jotka sopivat aikatauluusi. Jos sinulle sopii useampi ryhmä, mutta haluaisit kuitenkin mieluiten tiettyyn ryhmään, niin voit kirjoittaa ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoihin ryhmien mieluisuusjärjestyksen.

Opintojakson suorittamisoikeus

Tarkista aina, että sinulla on oikeus suorittaa kyseinen kurssi ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle. Esimerkiksi jos kyseessä on sivuaineen opintojakso, niin onko sinulla sivuaineen suoritusoikeus. Viestintätieteiden sivuaineoikeuden saat palauttamalla sivuaineen opintosuunnitelmasi amanuenssi Hanna Korpelalle.

Myös edeltävien opintojen puuttuminen voi estää kurssille pääsyn. Opinto-oppaan Edeltävät opinnot -kohdasta näet, onko kyseisellä kurssilla vaatimuksia aikaisemmista opinnoista tai osaamisesta. Opintojen suorittamisjärjestykseen kannattaa tutustua heti opintojen alusta alkaen.

Opetukseen osallistuminen

Ilmoittautumisen ja ryhmään pääsyn lisäksi opintojaksoille pääsy varmistetaan olemalla läsnä ryhmän ensimmäisellä kokoontumiskerralla heti alusta alkaen. Muussa tapauksessa paikka annetaan varasijalla olevalle opiskelijalle. Varasijalla olevien kannattaa mennä kurssin alkuun katsomaan, onko vapaita paikkoja.

Jos haluat peruuttaa osallistumisesi opintojaksolle, on siitä ehdottomasti ilmoitettava opintojakson opettajalle. Jos ryhmäjaot eivät ole vielä valmiina tai luentokurssi ei ole vielä alkanut, voit perua ilmoittautumisesi WebOodiin.

Peruutuksen laiminlyöminen tai opintojakson kesken jättäminen ilman riittävää perustetta voi estää opiskelijan pääsyn kyseiselle opintojaksolle seuraavalla ilmoittautumiskerralla.

Huomaa myös nämä!

  • Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneet voivat ilmoittautua kursseille.
  • Jos statuksesi ennen lopullista ryhmäjakoa (osallistujamäärältään rajoitetut kurssit) on jotain muuta kuin "Varsinainen ilmoittautuminen", niin siihen ei tarvitse kiinnittää huomiota. Ryhmäjaon jälkeen status on
    • "Vahvistettu" = olet päässyt kurssille tai
    • "Hylätty ilmoittautuminen" = et päässyt kurssille tai olet varasijalla. Varasijasta saat viestin.
  • Luentokurssin ilmoittautumisesi status voi jäädä varsinaiseksi ilmoittautumiseksi, mutta voit silti mennä kurssille. Jos ilmoittautumisesi on hylätty (syy hylkäämiseen voi olla mm. vaadittavien edeltävien opintojen puuttuminen), tällaisessa tapauksessa opetukseen ei voi osallistua.
  • Jos olet unohtanut ilmoittautua kurssille, niin ota yhteyttä kurssin opettajaan. Hän osaa sanoa, voitko vielä osallistua kurssille.
Päivitetty 01.11.2019 - Opiskelijat
Login