Opiskelu


Vaasan yliopistossa voit suorittaa humanistisen, kauppatieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja teknillistieteellisen alan perus- ja jatkotutkintoja.

Opiskeluoikeus myönnetään sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon tai pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon.

Ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen jatketaan maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoon. Tieteellisinä jatkotutkintoina voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Perustutkintoihin sisältyy pääaineopintojen lisäksi sivuaine- ja kieliopintoja sekä esim. yleisopintoja ja menetelmäopintoja.

Olennainen osa opiskelua on opintojen suunnittelu, jossa apuna ovat henkilökohtaiset opintosuunnitelmat eli HOPSit, jotka tukevat ja tehostavat opintojen etenemistä.

Opintojen suunnittelun ja sujuvan etenemisen tueksi on tarjolla erilaisia opintojen ohjauspalveluita sekä hyvinvointiin liittyviä palveluita.

Kampuksella sijaitsee myös muita opiskelijoille suunnattuja palveluita, mm. itseopiskelutiloja, IT-palvelut, kirjaston palveluita sekä opiskelijaravintoloita.

 

 


Päivitetty 20.12.2019 - Verkkotoimitus
Login